Gradsko veće poziva na javnu raspravu o Kratkoročnom akcionom planu za smanjenje zagađenja vazduha u Boru

Gradsko veće grada Bora uputilo je poziv zainteresovanim građanima, udruženjima i stručnoj javnosti da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu Kratkoročnog akcionog plana (KAP) za smanjenje zagađenosti vazduha u gradu Boru.

Javna rasprava o Nacrtu KAP-a biće održana od 23.12.2019. do 6.1.2020. godine.

Građani, udruženja, stručna javnost, kao i druge zainteresovane strane svoje predloge, sugestije, inicijative i komentari trebaju da dostave Gradskoj upravi grada Bora, Odeljenju za privredu i društvene delatnosti putem elektronske pošte: [email protected] ili na adresu Moše Pijade broj 3, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu KAP-a“.

Predlozi, sugestije i komentari dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta KAP-a na sajtu grada Bora.

U okviru sprovođenja javne rasprave biće održan otvoreni sastanak u formi okruglog stola 3.1.2020. godine u Boru, sali broj 2 u zgradi grada Bora, sa početkom u 10 časova.

Zainteresovani učešće na otvorenom sastanku treba da prijave na elektronsku poštu [email protected], najkasnije do 31.12.2019. godine.

Po okončanju Javne rasprave nadleđni će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od njenog okončanja isti objaviti na internet prezentaciji grada.