Gradsko veće u petak o budžetu za 2019. godinu

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić sazvao je za petak 12. sednicu Gradskog veća, na kojoj će, između ostalog, naći i predlog odluke o budžetu za 2019. godinu.

Većnici će se izjasniti o predlogu Poslovnika Skupštine grada Bora, predlogu Kadrovskog plana Gradske uprave za 2019. godinu, kao i predlogu Odluke o usvajanju Strateškog plana za socijalnu politiku grada Bora za period 2019-2023. godine.

Biće reči i o lokalnim komunalnim taksama, konkursima za direktore javno komunalnih preduzeća za stambene usluge i „3. oktobar“.

Sednica počinje u 8 sati.

Dnevni red 12. sednice Gradskog veća:

 1. Predlog Poslovnika Skupštine grada Bora;
 2. Predlog Odluke o budžetu grada Bora za 2019. godinu;
 3. Predlog Кadrovskog plana Gradske uprave grada Bora za 2019. godinu;
 4. Predlog Zaključka o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2018.god. do 30.09.2018. godine;
 5. Predlog Odluke o usvajanju Strateškog plana za socijalnu politiku grada Bora za period 2019-2023. godine;
 6. Predlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
 7. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „3. oktobar“ Bor;
 8. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za stambene usluge „Bor“ Bor;
 9. Predlog Odluke o dopuni Odluke o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač grad Bor za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koji se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje;
 10. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za stambene usluge „Bor“ Bor za 2019. godinu;
 11. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „3. oktobar“ Bor za 2019. godinu;
 12. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći-subvencija Javnog komunalnog preduzeća „3. oktobar“ Bor za 2019. godinu;
 13. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Ustanove „Centar za kulturu grada Bora“;
 14. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena usluga sportskih aktivnosti Ustanove Sportski centar „Bor“ u Boru;
 15. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za stambene usluge „Bor“ Bor;
 16. Predlog Rešenja o imenovanju Opštinskog saveta roditelja;
 17. Predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja rudarstva i metalurgije „Bor“ u Boru;
 18. Predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja rudarstva i metalurgije „Bor“ u Boru;
 19. Predlog Odluke o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Bora Predškolskoj ustanovi „Bambi“ Bor;
 20. Predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini;
 21. Odlučivanje po žalbama.