Gradsko veće usvojilo budžet grada Bora za 2020. godinu

Članovi Gradsko veća usvojili su na današnjoj, 44. sednici predlog budžeta Grada Bora za 2020. godinu i uputili ga Skupštini grada na usvajanje.

Čelnici grada očekuju da će naredne godine moći da raspolažu sa 3 milijarde i 226 miliona dinara.

Usvajanju predloga budžeta prethodila je javna rasprava i razgovori sa predstavnicima Mesnih zajednica u gradu i selima, a nadležni su većinu predloga prihvatili.

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić ocenio je da se radi o velikom, ali realnom budžetu koji je planiran na osnovu zahteva Borana.

Većnici su jednoglasno usvojili i predlog Kadrovskog plana Gradske uprave grad Bora za 2020. godinu, kao i predloge odluka o ukidanju budžetskih fondova za finansiranje razvoja poljoprivrede, aktoivne politike zapošljavanja, populacionu politiku I zaštitu životne sredine.

U obrazloženju se navodi da se ovi fondovi ukidaju jer je tako predviđeno Zakonom o budžetskom sistemu, a da će prava i obaveze fondova preuyeti Gradska uprava.

Na dnevnom redu se našao predlog zaključka o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u Boru.