Gradsko veće usvojilo Plan generalne regulacije Bora, predviđena nova parking mesta, stambena zona, tržni centar i fabrika za preradu otpadnih voda

Sednica Gradskog veća Grada Bora na kojoj je jedna od glavnih tačaka dnevnog reda bila predlog Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije gradskog naselja Bor održana je u sali Skupštine Grada.

Predlog Gradskog veća o izmeni Plana generalne regulacije koji se upućuje Skupštini Grada Bora za osnovu je imao pripremu izrade fabrike prerade otpadnih voda po projektu „Čista Srbija”, ali, kako kaže gradonačelik Bora Aleksandar Milikić, u međuvremenu se pojavilo nekoliko dodatnih potreba, među kojima su izgradnja tržnog centra i otvaranje nove građevinske zone za izgradnju visokostambenih objekata na teritoriji Grada.

„Ovim planom je ukupno obuhvaćeno 72,5 hektara, od toga 44 samo za stambenu gradnju. Izmena Plana generalne regulacije, koji je usvojen 2018. godine, nam daje mogućnost da u narednom periodu u predelu naselja Bor2, Brestovac, Metalurg i Novi gradski centar otvorimo novu građevinsku zonu za izgradnju stambenih zgrada blokovskog tipa kao što je to primer u NGC. Takođe, plan je da u predelu iza Sportskog centra uđemo u izgradnju tržnog centra za koji je predviđena površina od 5 hektara. Postoji značajan broj zainteresovanih velikih lanaca koji su spremni da, nakon licitacije, vrlo brzo posle Nove godine krenu da grade”, objašnjava Milikić.

On je dodao da je u sklopu Plana generalne regulacije predviđeno da se poveća zauzetost površine građevinskih parcela sa 60 na 80% i da se u okviru stambenih naselja poveća broj parking mesta. Planom je definisano da svako slobodno mesto koje ne ugrožava život građana i zelene površine bude predviđeno za parking pozicije.

„Za to postoji mogućnost u predelu  Četvrte i Pete  mesne zajednice, kao i Starog i Novog selišta  kako bi površine koje su trenutno divlji parkinzi dobile namenu javnog parkinga, a Gradu je data mogućnost da u narednom periodu kroz budžet za 2022. godinu odvoji finansijska sredstva za njihovo uređenje. Izrađena je i studija parkiranja koja treba da definiše i neke druge promene u ovoj oblasti, da u ulicama kao što su Đorđa Andrejevića Kuna i Penzionerska budu legalizovana i definisana parkirališta. Ideja je da se to uradi bez uvođenja parking servisa i naplate parkinga”, naglašava gradonačelnik.

Jedna od tačaka dnevnog reda Sednice bile je i predlog Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije o prenosu prava javne svojine na nepokretnostima Gradu Boru, a konkretno se odnosi na Apotekarsku ustanovu u Boru.

„Ukupan dug Apotekarske ustanove u Boru iznosi nešto malo manje od 700 miliona dinara, najpre prema dobavljačima, a sada i prema zaposlenima. Proces likvidacije je u toku i budžetom za 2022. godinu Grad je odvojio 141 milion dinara za redovno plaćanje duga Apotekarske ustanove, ali i oko 120 miliona dinara za plaćanje obaveza po likvidaciji za plate zaposlenih i ostale obaveze. Mi smo utvrdili stanje imovine ove ustanove i uvideli da se  mnogo objekata, koji uglavnom nisu na teritoriji Grada Bora, a u pitanju su teritorije opština Kladovo, Majdanpek i Negotin, nalazi u svojini Republike Srbije, te smo došli do zaključka da je neophodno da se uputi zahtev Vladi Republike Srbije da se ta imovina prenese u vlasništvo Grada Bora kako bi u narednom periodu Grad njome mogao da raspolaže i da kroz tu imovinu, licitacijom, izdavanjem u zakup ili prodajom, naplati finansijska sredstva kojima će vraćati dugove koji su napravljeni prethodne decenije”, kaže Milikić.

Predlogom Odluke o gradskom i prigradskom prevozu putnika predviđa se uvođenje sistema elektronske naplate i prodaje pojedinačnih i periodičnih karata. Naplata bi se vršila uz pomoć savremenog sistema naplate, a moguće je ostvariti sistem dislocirane naplate na više različitih mesta, kao što su kiosci i slično.