Grejna sezona u Boru ugrožena?

Javno komunalno preduzeće „Toplana“ Bor vrši završne pripreme za predstojeću grejnu sezonu. Da li će biti ugrožena grejna sezona u Boru još uvek je neizvesno, mada u ovom preduzeću uveravaju da se deblokada računa očekuje u skorijem vremenskom periodu i da to neće uticati na kvalitet grejanja u gradu.

toplana-2014

JKP “Toplana” Bor obavlja pripreme za grejnu sezonu koja predstoji i u toku su aktivnosti koje za cilj imaju ispitivanje kompletnog sistema daljinskog grejanja na nepropustljivost, od proizvodnog dela preko distributivnog sistema do toplotnih podstanica.

Najveći deo radova borske Toplane koji su bili planirani za ovu sezonu radova, završeni su ili se privode kraju.

U sektoru distribucije toplotne energije (RJ Toplifikacija) nastavljaju se radovi na sanaciji primarne i sekundarne mreže, kao i nastalim curenjima u priključnim šahtama, dok su u proizvodnom delu aktivnosti radnika toplane usmerene su prvenstveno na kontroli završenih remontnih radova i tehničkim probama proizvodne opreme.

Prilikom kontrola toplotnih podstanica otklanjaju nedostaci, pri čemu se misli na sanaciju curenja izmenjivača i njihovoj zameni, ispiranju izmenjivača, sanacijama curenja pumpi, zameni ventila i ozračnih slavina, kao i čišćenja podstanica. Pri kraju su i radovi na, izolaciji određenog broja bojlera kao i cevnih izmenjivača.

Da podsetimo, poslovanje u JKP „Toplana“ Bor je ugroženo zbog neizmirenih obaveza za utrošenu električnu energiju. Međutim, u ovom preduzeću uveravaju da se deblokada računa očekuje uskoro i da to neće uticati na kvalitet grejanja u gradu.

(Ist media/Bor030)