Informacije o upisu u srednje škole

Sample ImagePrijavljivanje učenika za upis u četvorogodišnje srednje škole traje od 3. do 15. juna 2007.god. Polaganje kvalifikacionog ispita iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, predviđeno je za 18. jun 2007.god, a iz matematike 19. juna 2007.god. Konačni rezultati biće objavljeni 25. juna, dok će 27. i 28. juna učenici moći da popunjavaju spisak želja.

Raspored učenika po školama, smerovima i obrazovnim profilima biće poznat 5. jula 2007.god, kada i počinje upis u srednje škole koji će trajati dva dana.

Polaganje prijemnih ispita za učenike koji su želeli žele da upišu neku od specijalizovanih srednjih škola i odeljenja u Srbiji, trajalo je od 2. do 4. juna 2007.god.

Rezultati postignuti na prijemnom ispitu za upis u neku od matematičkih, filoloških, sportskih i umetničkih škola i odeljenja znaće se najkasnije 8. juna 2007.god.

 

Sample Image

Lista želja: 
Nakon položenog kvalifikacionog ispita i broja bodova koje je učenik osvojio, popunjava listu želja. Lista se mora pažljivo popuniti i to tako što se na prvo mesto navede obrazovni profil koji bi učenik najviše voleo da upiše, naravno, u skladu sa bodovima koje je osvojio u prethodnom školovanju i bodovima koje je osvojio na kvalifikacionom ispitu. Od te prve i najveće želje upisuju se redom sledeći obrazovni profili koji se žele, ali ne bez ikakvog reda već od većeg ka manjem interesovanju.

U konkursu ispred svakog obrazovnog profila/zanimanja/ postoji šifra tog obrazovnog profila. Tu šifru treba upisati u listu želja tamo gde je to predviđeno obrascem. Šifru je obavezno upisati onako kako je napisana u konkursu. Šifra je pisana latinicom, a isto tako se mora upisati i u obrascu.

 
Upis u srednju školu:
Elektronski upis u srednju školu podrazumeva nekoliko elemenata:
 – broj bodova koje si ostvario u osnovnoj školi,
 – broj bodova koje si ostvario na kvalifikacionom ispitu,
 – lista želja.
 
Kako izračunati bodove:
Na osnovu opšteg uspeha kandidat može da osvoji najviše 60 bodova. Na kvalifikacionom ispitu može da osvoji maksimalno 40 bodova, odnosno najviše 20 bodova po predmetu. Da bi položio kvalifikacioni ispit potrebno je da učenik osvoji najmanje 1 (jedan) bod iz matematike i 1 (jedan) bod iz maternjeg jezika. Međutim, prilikom rangiranja za upis u srednje škole prednost će imati oni učenici koji su osvojili najmanje po 5 (pet) bodova iz svakog predmeta.
 
Bodovi sa takmičenja:
Poseban broj bodova se dobija ako je učenik učestovovao na takmičenjima u VIII razredu i na tim takmičenjima osvojio jedno od prva tri mesta (u bodovanje se ne računaju takmičenja koja su na školskom i opštinskom nivou).

1) međunarodno takmičenje:
 – prvo mesto – 20 bodova;
 – drugo mesto – 18 bodova;

 – treće mesto -14 bodova.

2) savezno takmičenjekoje organizuje stručno društvo:
 – prvomesto – 6 bodova;
 – drugo mesto – 5 bodova;
 – treće mesto – 4 boda, ako ne postoji međunarodno takmičenje;

 – prvo mesto – 12 bodova;
 – drugo mesto – 10 bodova;
 – treće mesto 8 bodova, ako postoji međunarodno takmičenje;

3) republičko takmičenje koje organizuju Ministarstvo prosvete i sporta i stručno društvo:
 – prvo mesto -3 boda;
 – drugo mesto -2 boda;
 – treće mesto -1 bod, ako ne postoji takmičenje višeg ranga,
 – prvo mesto – 6 bodova;
 – drugo mesto – 5 bodova;

 – treće mesto -4 boda, ako postoji takmičenje višeg ranga.
 
Ukoliko veći broj učenika, od broja predviđenog za upis, ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju imaju sledeći kandidati:
 – Nosioci diplome "Vuk Karadžić"
 – Učenici koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike;
 – Učenici koji su osvojili veći broj bodova na takmičenjima iz ostalih predmeta (na repubičkom nivou)
– Učenici koji imaju veći ukupan broj bodova na kvalifikacionom ispitu.