Inicijativa „Posao za Rome – napredak za opštine“ i u Boru

Građanski pokret „Opre Roma Srbija“ sprovodi u Boru program „Posao za Rome napredak za opštine“ koji za cilj ima upošljavanje radnosposobnih članova ove manjinske zajednice na deficitarnim zaniminjima u javnom sektoru.

Iz pokreta „Opre Roma Srbija“ kažu da su u proteklih godinu dana razgovarali sa preko 10.000 ljudi širom Srbije i zaključili da je nezaposlenost najprioritetniji problem sa kojim se suočava romska zajednica. Zato je odlučeno da se pokrene inicijativa za veće zapošljavanje Romkinja i Roma na svim nivoima.

Statistički podaci iz Popisa stanovništva u 2011. godini pokazuju da je ukupan broj Romkinja i Roma na teritoriji grada Bora 1.785, ipak, procene Gradske uprave i romskih organizacija civilnog društva su da je taj broj dva i po puta veći.

Nije poznat ni broj radnosposobnog nezaposlenog stanovništva romske nacionalnosti u Boru. Zato su aktivisti pokreta „Oprema Roma Srbija“ u naseljima u kojima pretežno žive članovi ove marginalizovane zajednice počeli sa evidentiranjem zainteresovanih da se uključe u program zapošljavanja.

„Trenutno na terenu radimo na informisanju Roma i Romkinja o ovoj inicijati, ali i pravimo spisak radnosposobnog stavništva i njihovih kopetencija kako bismo ga ukrstili sa popisom deficitarnih zanimanja lokalne samouprave“, kazala je Jelena Reljić iz pokreta „Opre Roma Srbija“.

Aktivisti su u Boru obišli naselja „Sever“, „Zmajevo“ i „Sedmi jul“, a svi oni koji su zainteresovani da se uključe to mogu da učine popunjavanjem upitnika u elektromskom obliku ili pozivom na broj telefona 061-317-86-17 Vladimira Šainovića tim lidera pokreta Opre Roma Srbija za Bor.

Šainović je istakao da izuzetno mali broj Romkinja i Roma radi u javnoj upravi i javnim preduzećima, nesrazmero broju kojim Romi participiraju u ukupnoj populaciji na teritoriji grada Bora.

„Trenutno su najviše angažovani u Ziđinu, ali se najčešće radi o privremeninim i povremenim poslovima. Što se tiče ustanova, gotovo i da nema Roma, sem nas nekoliko angažovanih u školama kao pedagoški asistenti. Nadamo se da će se kroz ovu inicijativu otvoriti nova radna mesta“, kazao je Šainović.

Program „Posao za Rome napredak za opštine“ se sprovodi u deset lokalnih samouprava – Bor, Leskovac, Kragujevac, Aleksinac, Vranje, Vladičin Han, Niš, Novi Sad, Bač i Prokuplje. Partneri su pored pomenutih gradova i opština i Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu.