Inspekcija naložila obustavu izgradnje ventilacionih okna u Boru

Pomoćnik ministra rudarstva i energetike Dejan Milijanović rekao je da će izmene Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koje bi uskoro trebalo da budu usvojene, doprineti očuvanju životne sredine tokom rudarskih aktivnosti.

On je u saopštenju naveo da su nadležni inspektori kontrolisali rad kineske kompanije u Boru i da je krajem marta naložena obustava svih aktivnosti na izgradnji tri ventilciona i servisnog okna, i niskopa u rudniku Jama u Boru, a kontrolisana je i reka Pek.

„U narednom periodu inspekcija će nastaviti da kontorliše poštovanje mera, ali će se raditi i po predstavkama građana Bora, kako bi greške po pitanju zaštite životne sredine ili imovine građana mogle da se otklone“, rekao je Milijanović.

On je rekao da je rudarski inspektor kompaniji u slučaju zagađenja reke Pek izrekao mere po kojima je ona postupila, ali, kako je istakao, „potencijalnih zagađivača sigurno ima još“ i biće nastavljeno delovanje inspekcijskih službi da se sve nepravilnosti otklone.

Prema njegovim rečima, sproveden je nadzor, kako se izrazio, „potencijalnih zagađivača“ reke Pek „sinhronizovanim delovanjem“ tri inspekcije, vodne, rudarske i zaštite životne sredine.