Internet telefonija od početka sledeće godine

 Sve je izvesnije da će do kraja godine popularna Internet telefonija biti zakonski regulisana u Srbiji. Korisnici Interneta u Srbiji uskoro će moći da koriste sve pogodnosti Internet telefonije koja je inače znatno jeftinija od fiksne.

 

Sve je izvesnije da će do kraja godine popularna Internet telefonija biti zakonski regulisana u Srbiji. Korisnici Interneta u Srbiji uskoro će moći da koriste sve pogodnosti Internet telefonije koja je inače znatno jeftinija od fiksne.

 

 

Ovo znači da će svaki vlasnik računara koji ima izlaz na internet moći da slobodno uspostavlja vezu sa inostransvom po cenama koje su znatno niže nego u fiksnoj telefoniji. Glavni razlog zašto do ove pogodnosti nije došlo znatno ranije bio je zaštita interesa Telekoma Srbija koji ima monopolski položaj kao jedini operater fiksne telefonije na teritoriji Srbije. Radi uvođenja konkurencije koje bi eventualno dovela do smanjenja cena i u fiksnoj telefoniji, Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo dalo je saglasnost na predlog o internet telefoniji čije se usvajanje i primena očekuju krajem ove godine.

 

Internet telefonija inače ima tri vida uspostavljanja veze:

1. Između dva računara

2. Između računara i telefona
3. Između dva telefona, pri čemu se prenos glasa obavlja putem interneta

Takođe postoje naznake da će uskoro u Srbiji biti uveden i novi operater fiksne telefonije a kao glavni kandidat pominje se distributer kablovske mreže SBB. Analize su u toku a da li će posledica toga biti dugo očekivani pad cena telefoniranja ostaje da se vidi.