Istraživanje: Borani negativno ocenili pristupačnost saobraćajne i urbanističke infrastrukture za osobe sa invaliditetom

Strukovno udruženje „Sigurne staze“ iz Bora sprovelo je nedavno istraživanje o pristupačnosti saobraćajne i urbanističke infrastrukture sa ocenom stanja bezbenosti.

 

Istraživanje je deo projekta pod nazivom Izrada mobilne i web aplikacije za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora“ koje udruženje Sigurne staze sprovodi sa partnerskim organizacijama.

Učesnici istraživanja su na petrostepenoj skali ocenjivali koliko je saobraćajna i urbanistička infrastrukruta u Boru pristupačna za osobe sa invaliditetom.

„Ispitanici i saobraćajnoj i urbanističkoj infrastrukturi dali veoma niske ocene, što oslikava njihovo nezadovoljstvo ovim površinama“, kažu iz udruženja „Sigurne staze“.

Loše su ocenjene i institucije javne uprave, javno-komunalna preduzeća, terminali za prevoz putnika, pošte i banke, kao i zdravstvene ustanove, sportski i kulturni centri i obrazovne ustanove.

„Na pomenutim lokacijama je neophodan drugačiji pristup saobraćajnom obilkovanju prostora, uz primenu intuitivno logičnih i jednostavnih rešenja za sve učesnike u saobraćaju, a posebno za osobe sa invaliditetom, imajući u vidu sve probleme sa kojima se suočavaju, kaže Igor Velić, master inženjer saobraćaja i autor istraživanja.

Iz „Sigurnih staza“ podsećaju da je pristupačnost jedan od ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija promovisan kroz program „Održivi gradovi i zajednice„.

„Mi ovim želimo da stvorimo uslove da grad Bor bude održiv, pristupačan, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i sa velikom angažovanošću građana“, poručuju iz Sigurnih staza

Ispitanici koji imaju neki od oblika invaliditeta istakli su da su najveći problemi sa kojima se susreću učestvujući u saobraćaju nedostatak trotoara, podignuti ivičnjaci, nedostatak mesta za parkiranje, loša organizacija javnog prevoza, nepropisno parkiranje, kao i kultura učesnika u saobraćaju. Oni smatraju da problemi osoba sa invaliditetom nisu vidljivi donosiocima odluka (81%) i da je potrebno osobe sa invaliditetom uključiti u proces donošenja odluka (91%).

Najvažnije činjenice i zaključci proizašli iz analiza i istraživanja koje je uradilo udruženje Sigurne staze bi trebalo da budu smernice za identifikaciju problema i za planiranje drugih detaljnijih istraživanja i budućih aktivnosti svih subjekata na teritoriji grada Bora, u cilju unapređenja saobraćajne i urbanističke infrastrukture“, naglašava Velić.

On dodaje da nije iznenađenje što veliki procenat ispitanika bezbednost saobraćaja na teritoriji grada Bora ocenjuje najnižom ocenom (nedovoljno – 36%).

„Pored toga, ispitanici saobraćajnu kulturu na teritoriji grada Bora takođe ocenjuju izuzetno nisko ocenom (nedovoljno – 45%)„, ističe Velić.

Kada je reč o postupanju vozača prema osobama sa invaliditetom i drugim ograničeno mobilnim grupama učesnika u saobraćaju (stara lica, deca, majke koje voze decu u kolicima i slično), 50% ispitanika, na skali od pet stepeni, postupanje vozača obeležava dovoljnom ocenom iz „Sigurnih staza“ ističu da je i ovde je reč o celokupnoj niskoj oceni.

Projekat „Izrada mobilne i web aplikacije za osobe sa invaliditetom na teritoriji grada Bora“ je podržan u okviru programa Aktivne zajednice od strane Trag fondacije.