Istraživanje “Radar”: Borani ne znaju dovoljno o izbornim zloupotrebama

Asocijacija za razvoj grada sprovela je istraživanje javnog mnjenja u Boru, u okviru projekta Radar, s ciljem da se ispitaju nivo poznavanja i prihvatanja regulativa vezanih za (zlo)upotrebu javnih resursa u predizbornim i drugim stranačkim kampanjama i mišljenja građana u vezi sa političkim pritiscima i ucenama.

U ovom istraživanju učestvovala su 843 punoletna ispitanika, od kojih su 433 žene.

Zanimljivo je da je više od polovine njih reklo da ne prepoznaje i ne priznaje da su određena postupanja primeri zloupotrebe javnih resursa ili funkcionerske kampanje.

Kako se navodi u izveštaju Asocijacije, najteži primer ispitanicima je bio onaj sa rukovodiocima javnih ustanova i preduzeća koji „goste“ funkcionere svoje stranke i njihovo prisustvo povezuju sa uspesima radne organizacije kojom rukovode. Čak 44 odsto ispitanika reklo da ne zna da li je to zloupotreba javnih resursa, 10 odsto je tvrdilo da nije, a 46 odsto su znali da jeste.

“Povod za ovo istraživanje su predstojeći parlamentarni izbori ali i činjenica da se društveno politički i ekonomski kontekst u Boru značajno promenio u prethodnih godinu dana”, rekla je Marija Pešić iz Asocijacije.

Interesantno je da je na pitanje ima li prava vršilac javne funkcije da govorimo o aktivnostima, planovima i uspesima svoje stranke kada obilazi javne ustanove, radove od značaja za građane, njih 48,5 odsto reklo je da to nije u redu, 23,3 odsto da funkcioneri mogu da “reklamiraju stranku”, a 28,3 odsto da ne znaju.

Poslednja grupa pitanja odnosila se na lična iskustva u vezi sa političkim pritiscima i ucenama. Pritom je 20,9 odsto ispitanika reklo da su ih nadređeni (rukovodioci, funkcioneri) nekada zamolili, a 7,8 odsto da su im nekada naredili da obave neki zadatak u stranačkim prostorijama ili zadatak koji doprinosi vidljivosti i uspehu neke političke stranke.

Ovim istraživanjem se, ipak, nije proveravalo da li su ispitanici pristajali na takve zahteve i molbe, da bi se izbegla sumnjičenja, politizacija istraživanja, nelagoda među ispitanicima i preveliki broj neistinitih odgovora. 76,7 odsto ispitanika kaže da nikada nisu bili predmet nikakvih političkih pritisaka, manipulacija, ucena.

“Prema saznanjima do kojih je Asocijacija za razvoj grada dolazila u neposrednom kontaktu sa građanima, u nekadašnjem   RTB-u trgovina uticajem je bila na veoma visokom nivou, a sve u interesu vladajuće partije (SNS), gde su radnici ucenjivani radnim mestima i od njih se zahtevalo prikupljanje potpisa za sigurne glasove, broj glasača koje moraju obezbediti na izborima, odlazak na mitinge vladajuće stranke i slično. U ništa boljoj poziciji nisu bili ni građani u potrazi za zaposlenjem. Oni su se jednako politički angažovali u interesu vladajuće stranke ili vladajuće koalicije kako bi dobili posao ili ostvarili neko drugo građansko pravo”, navodi se u ovom izveštaju.

U Asocijaciji dodaju i da građani ove informacije nisu iznosili javno, a da su o povredama svojih građanskih i radničkih prava pričali u četiri zida sa svojim prijateljima i porodicom.

“Dolaskom kineske kompanije Ziđin u Bor, kao većinski vlasnik nekadašnjeg državnog preduzeća RTB Bor, politički pritisci u toj kompaniji su smanjeni, ali su zato pojačani u javnim preduzećima, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama”, navodi se u istraživanju, čiji detaljan izveštaj možete pogledati OVDE.