Iz budžeta grada Bora ove godine izdvojeno 45 miliona dinara za poljoprivredu

Druga sednica Skupštine grada Bora održana je u sali bioskopa „Zvezda”, a dnevni red sastojao se od 36 tačaka i sve su usvojene.

Na današnjoj sednici gradske skupštine usvojena je Odluka o završnom računu budžeta grada Bora za 2021. godinu. U toku prethodne godine usvojena su tri rebalansa gradskog budžeta i procenat uvećanja od početne Odluke o budžetu do poslednjeg rebalansa je 51,28 posto. Nakon korigovanja viška prihoda, budžetski suficit po završnom računu iznosi 836 miliona 937 hiljada dinara.

Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Bor za 2022. godinu, iz budžeta grada Bora izdvojeno je 45 miliona dinara za 22 mere programa koja će biti realizovani kroz subvencije u oblasti poljoprivrede.

Odbornici Skupštine grada Bora usvojili su rešenja kojima se daje saglasnost Javno komunalnom preduzeću „Toplana” za jemstvo u vidu izdavanja tri solo blanko menice za podizanje kredita čiji će nosilac biti Javno preduzeće za stambene usluge „Bor” u iznosu od 380 miliona dinara radi plaćanja energenata za narednu grejnu sezonu. Ovaj kredit će se izmirivati u osam mesečnih rata, a početak roka otplate je 30. jul 2023. godine, zaključno sa 28. februarom 2024.

Na sednici lokalnog parlamenta usvojen je, između ostalog, i Zaključak o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, kao i izveštaji o radu javnih ustanova i njihovih Nadzornih odbora.