Kancelarije se grade a zgrada Suda ne?

U gradskom Park-muzeju do sada je izgrađeno tačno polovina od ukupno 16 lokala namenjenih za obavljanje advokatskih delatnosti. Iako je rok za izgradnju, prema Ugovoru o zakupu, istekao juna 2009. godine, izgradnja ovih objekata se uveliko nastavlja i u toku ove.

U gradskom Park-muzeju do sada je izgrađeno tačno polovina od ukupno 16 lokala namenjenih za obavljanje advokatskih delatnosti. Iako je rok za izgradnju, prema Ugovoru o zakupu, istekao juna 2009. godine, izgradnja ovih objekata se uveliko nastavlja i u toku ove godine. Sa izgradnjom nove zgrade Opštinskog suda se odustalo, pa je povod za izgradnju advokatskih kancelarija izgubljen.


 

Da novoizgrađeni lokali predstavljaju ruglo govori činjenica da nemaju osmišljenu jedinstvenu arhitekturu već je svaki objekat građen posebnim stilom. Za izvođenje građevinskih radova i izgradnju lokala bilo je potrebno izmeštanje eksponata park-muzeja. Uprkos tome što su svi eksponati pod zaštitom pokretnih kulturnih dobara i postavljani prema projektima, Opština Bor im je dodelila nove lokacije.

 

 

Pored svega ovog, gradilište nije obeleženo prema novom Zakonu o planiranju i izgradnji koji nalaže da gradilišna tabla treba da bude istaknuta na vidnom i pristupačnom mestu, na ulazu u gradilište, osvetljena reflektorom i ima sve potrebne informacije o objektu, preduzetniku i izvođaču radova.

Retrospektiva:

Privatni advokati u Boru su sredinom 2007. godine zakupili zemljište park muzeja po 3.5 puta nižoj ceni od realne, za izgradnju novih kancelarija. Sa izgradnjom prvog  objekta počelo se krajem 2008. godine a da se pri tom nije obavestio Muzej rudarstva i metalurgije. Radnici Muzeja nisu znali da park više nije u vlasništvu ove kulturne institucije već, prema promeni regulacionog plana iz 2002. godine, predstavlja gradsko građevinsko zemljište.

Prema dopisu tadašnje opštinske vlasti Muzeju piše da je gradnja objekata započeta u skladu sa regulacionim i urbanističkim planom. Upoređivanjem detaljnog urbanističkog i regulacionog plana Bora videli smo da se oni ne poklapaju. U urbanističkom planu su ucrtani izgrađeni objekti i oni koji čekaju na gradnju, dok ih u regulacionom planu nema.

Protiv narušavanja parka, pored Muzeja, je i Ekološki pokret Bor koji je uputio zahteve za stopiranje izgradnje mnogim resornim ministarstvima, ali su odgovori bili obreshrabrujući. Takođe je i Muzej prikupio više od 200 potpisa za peticiju protiv gradnje ovih objekata, izgleda uzalud. Sada, umesto park-muzeja koji predstavlja tampon zonu između industrijskog i urbanog dela grada, imamo gradilište i advokatske kancelarije i ako se od izgradnje novog Opštinskog suda odustalo.