Izgradnja objekata za eksploataciju novog rudnika kod Bora počinje 2019. godine

U području rudnog ležišta „Čukaru Peki“, koje se nalazi kod borskog aerodroma, kompanija Rakita trenutno vrši opsežna istraživanja koja će dati odgovor hoće li na ovom mestu biti otvoren rudnik. Do sada urađene studije ukaziju da bi rudnik sa podzemnom eksploatacijom mogao da postane operativan do kraja 2021. godine.

U toku je izrada Prethodne studije opravdanosti gornje zone ležišta sa ciljem procene isplativosti eksploatacije i prerade rude bakra sa zlatom. Paralelno sa tim, nastavlja se istraživanje donje zone koja je nižeg sadržaja rude, ali većeg obima.

Prema aktuelnim planovima kompanije Rakita, do kraja ove godine počeće radovi na istražnom niskopu nalazišta gornje zone, dok se početak izgradnje objekata za eksploataciju i preradu rude planira za 2019. godinu.

Ukoliko studija o izvodljivosti pokaže pozitivne rezultate rudnik će postati operativan 2021. godine.

© Rakita

Dosadašnje analize „gornje zone“ nalazišta ukazuju na mogućnost otvaranja podzemne eksploatacije na dubini od 450 do 850 metara, a očekuje se proizvodnja od tri do četiri miliona tona rude sa prosečnim sadržajem bakra od 2,9 do 1,7 grama po toni.

Prerada bakra bi trajala od 12 do 15 godina.

© Rakita

Projekat već u ovoj fazi doprinosi lokalnoj privredi i ekonomskom razvoju. Trenutno, Projekat zapošljava oko 410 ljudi (radnici kompanije Rakita i podizvođačkih kompanija) koji su deo razvoja i pripreme Studije izvodljivosti i ostalih istražnih aktivnosti. Kao rezultat inicijative kompanije Rakita da zapošljava lokalno stanovništvo, uz osnovni preduslov da poseduju potrebne veštine, 85 % radne snage angažovane na Projektu čine državljani Srbije. Tokom predviđenog perioda od dve godine za izgradnju, procena je da će broj angažovane radne snage dostići 1200 osoba. Očekuje se da će se taj broj zadržati na 600 ljudi tokom operativne faze rudnika gornje zone, za tačnije podatke o broju zaposlenih potrebno je uraditi dodatne analize tokom izrade Studije.

© Rakita

Tokom 2016. godine, Rakita je koristila usluge 246 kompanija koje su bile ili anagažovane kao podizvođači ili izvor snabdevanja robe i usluga, od kojih 83% (204) čine srpske kompanije. Od tog procenta, 37% čine kompanije registrovane u Boru.

Tokom čitave realizacije projekta biće poštovani najastroži domaći i inostrani ekološki propisi kako bi uticaj na životnu sredinu bio sveden na minimum.

Kompanija Rakita poseduje dozvolu za geološka istraživanja za projekat „Čukaru Peki“ i u zajedničkom je vlasništvu kanadske rudarske kompanije Nevsun Resources Ltd. (Nevsun) i kompanije Freeport-McMoRan Exploration Corporation (Friport).