Izložba fotografija „Tender“ povodom Dana Muzeja rudarstva i metalurgije u Boru

Dan Muzeja rudarstva i metalurgije biće obeležen tematskom izložbom Tender iz Umetničke zbirke muzeja. Kustos izložbe Danijela Matović.

Izložba „Tender“ prezentuje kolekciju umetničkih fotografija Đorđa Odanovića nastalih u Rudarsko-topioničarskom besenu Bor. Motivisan interesovanjem za jedno novo tumačenje termina „tender“, autor osvetljava drugu stranu ove značajne tržišne tvorevine.

Kolekcija obuhvata deset fotografija (60 x 80 cm) i to portrete radnika u ambijentu njihovog radnog okruženja, kao i fotografije devastiranih objekata tj. konstrukcije stare fabrike za preradu metalne rude. Viđeni kroz prizmu ovog umetnika, ovi radovi dobijaju karakter jednog složenog društveno-istorijskog toka u kome su zabeleženi važni momenti borskog rudnika.

Autor u tom kontekstu preispituje promene u sferi političke i društvene odgovornosti, ali se isto tako bavi i pitanjem radništva i promenama industrijskih trendova koje direktno utiču na ljudske sudbine.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije neće biti uobičajenog svečanog otvaranje.

Zaitenresovani će izlobu moći da razgledaju od 15. decembra ove godine do 31. januara 2021. godine pojedinačno, u skladu sa zvaničnim preporukama usled propisane vanredne situacije.