Izvođač omanuo: Skinuta nova podloga u parkiću

Radovi na postavljanju gumene podloge u dečijem parkiću kod Doma kulture ponovo će biti izvedeni zbog – nedostataka na drenažnim kanalima.

Iako su u roku, kako je i ugovorom bilo predviđeno, još pre deset dana okončani radovi na postavljanju gumene podloge na igralištu kod Doma kulture, vredni 5,2 miliona dinara, oni će očigledno morati da se ponove jer posao nije urađen kako treba.

Naime, nadzorni organ Gradske uprave naložio je izvođačima radova, firmama “Steis” DOOBor i “Kuerk” DOO Beočin da radove ponovo izvedu, jer je prva kiša pokazala da nisu dobro urađeni drenažni kanali za odvod atmosferskih voda.

„Izvođač je dobio zadatak i obavezu da u skladu sa javnom nabavkom otkloni nedostatke kako bi se igralište stavilo u funkciju. Ovo je mesto gde se deca igraju i mora biti maksimalno bezbedno i urađeno po pravilniku bezbednosti dečijih igrališta“, kaže gradonačelnik Aleksandar Milikić.

Zbog toga su izvođači radova morali da uklone već postavljenu podlogu i pre nego što je vrate uklone uočene nedostatke. Nadležni kažu da će to i ubuduće biti praksa jer “sa javnim novcem niko ne sme da se igra”.

Grad Bor, inače, među prvima je krenuo u uređenje dečijih igrališta u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta, čija je primena počela 23. novembra, a kojom će sva igrališta morati da budu dovedena u bezbedno stanje u roku od tri godine.