Jako zagađen vazduh u Boru

Na mernom mestu kod Instituta za rudarstvo i metalurgiju u Boru, uređaji za merenje nivoa aerozagađenja registrovali su u ponoć 738 mikrograma po metru kubnom sumpor – dioksida (dozvoljena granica 350).

U noći između utorka i srede, 29. na 30. jun, oko ponoći, vazduh kod Instituta je, prema parametrima Agencije za zaštitu životne sredine, bio JAKO ZAGAĐEN.

Da podsetimo, prema tim parametrima, vazduh je uz nivo zagađenja sumpor – dioksidom od 0 do 100 mikrograma odličnog kvaliteta, od 101 do 200 mikrograma – dobar, od 201 do 350 mikrograma – prihvatljiv, od 350,1 do 400 – zagađen, a vazduh sa više od 500 mikrograma po metru kubnom sumpor – dioksida tretira se kao jako zagađen.

Povodom smanjenja aerozagađenja u Boru, članovi Gradskog veća usvojili su, početkom juna, Kratkoročni akcioni plan koji jasno definiše kakvi koraci se preduzimaju u slučaju prekomernog aerozagađenja. Konačno usvajanje ovog dokumenta očekuje se na sutrašnjoj sednici Gradske skupštine u Boru.