Javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskim komunikacijama

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo je danas objavilo Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama i pokrenulo javnu raspravu o njemu. Svi zainteresovani mogu slati komentare u Ministarstvo, a 14. (Beograd), 16. (Novi Sad) i 27. oktobra 2009. godine će biti održani regionalni okrugli stolovi.

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo je danas objavilo Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama i pokrenulo javnu raspravu o njemu. Svi zainteresovani mogu slati komentare u Ministarstvo, a 14. (Beograd), 16. (Novi Sad) i 27. oktobra 2009. godine će biti održani regionalni okrugli stolovi.

 

Predmet rasprave
Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama

Raspored aktivnosti

2. oktobar 2009.
Objavljivanje Nacrta zakona o elektronskim komunikacijama na Web sajtu MTID i početak javne rasprave

14. oktobar 2009.
Regionalni okrugli sto – Beograd
12-15h, Velika sala Građevinskog fakulteta, Bulevar Kralja Aleksandra 73

16. oktobar 2009.
Regionalni okrugli sto – Novi Sad
12-15h, Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6

27. oktobar 2009.
Regionalni okrugli sto – Niš
12-15h, Sala za sednice Elektronskog fakulteta, Aleksandra Medvedeva 14

30. oktobar 2009.
Završetak javne rasprave

Način učešća u javnoj raspravi

Pravila MTID u vezi sa sprovođenjem javnih konsultacija
Adrese za slanje komentara:
E-mail: [email protected]
Faks: 011/20-20-059
Pošta: Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd (sa naznakom „Javna rasprava – za kabinet ministarke“)
Osoba za kontakt ispred MTID u vezi sa sprovođenjem ove javne rasprave je Milena Jocić ([email protected], 065/904-4079)

 

(www.itdogadjaji.com)