Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti

U cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja, Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 7. avgusta 2014. godine Javne pozive namenjene nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje, poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za osobe sa invaliditetom, za realizaciju programa stručne prakse za osobe sa invaliditetom i učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca za osobe sa invaliditetom.

nsz-logo-ljubicast

U toku su i Javni konkursi za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva, za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2014.godini, na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom i za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima.

Zbog slabe zainteresovanosti, posebno za Javni poziv namenjen licima romske nacionalnosti, i Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2014. godini na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom, Nacionalna služba za zapošljavanje podseća i apeluje na sve potencijalne korisnike, nezaposlena lica i poslodavce, da je rok za podnošenje prijava do 29.08.2014. godine.

Sve informacije o Javnim pozivima i Konkursima mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici NSZ, preko Pozivnog centra NSZ, telefon 0800-300-301 i na sajtu Nacionalne službe – www.nsz.gov.rs

Pres NSZ