Jednokratna pomoć porodicama sa decom

Predsednik Opštine Bor je rebalanskom budžeta predvideo 8 miliona dinara za populacionu politiku pa će porodicama sa decom biti isplaćena jednokratna novčana pomoć.

Budžetskim fondom predviđeno je 25.000 dinara jednokratne pomoći za jedno dete, 40.000 dinara za drugo i po 70.000 dinara za treće i četvrto dete. Ovo je jedna mala odluka u procesu menjanja načina razmišljanja lokalne samouprave.

„Meni je žao kada budžetom odvajamo 42 miliona dinara subvencije javnim preduzećima. Sa 42 miliona dinara Opština Bor može da sredi sva školska dvorišta, čak i parkove“, rekao je Aleksandra Milikić, predsednik Opštine Bor.