JKP „3. oktobar“ i dalje posluje pozitivno

Na poslednjoj sednici SO Bor usvojen je finansijski izveštaj o poslovanju ovog preduzeća u prošloj godini, prema kome su prihodi iznosili oko 225 miliona, a rashodi oko 222 miliona dinara. Deo dobiti biće uplaćen u budžet Opštine Bor.

Prihod je zabeležen u sva četiri nivoa usluga, koje realizuje ovo preduzeće, kako za ugovorene poslove, tako i za treća lica.

„Prvi nivo usluga vezan je za ugovorene poslove koje imamo sa lokalnom samoupravom, kao našim osnivačem. To su usluge održavanja higijene, zelenih površina, parkovskih rekvizita, prihvatilišta za pse i zimsko održavanje ulica i trotoara u gradu. Iz tih usluga imamo prihod od oko 72 miliona dinara, što čini oko 32 odsto ukupnog poslovnog prihoda. Drugi nivo usluga su poverene delatnosti na groblju, pijaci i usluge izvoženja smeća. Tu nam je prihod oko 103 miliona dinara, ili 46 odsto od ukupnog poslovnog prihoda. Treći vid naših aktivnosti su usluge koje realizujemo preko tendera koje raspisuje lokalna samouprava. Tenderi se tiču zimskog održavanja puteva u selima, letnjeg nasipavanja nekategorisanih puteva rizlom, a tu je i uklanjanje manjih montažnih objekata. Tu smo ostvarili prihod od 12,5 miliona dinara, što je 5,6  odsto ukupnih poslovnih prihoda. Ostali deo prihoda realizovali smo pružanjem usluga za treća lica, poput RTB-a Bor ili STRABAG-a. Tendencija pozitivnog poslovanja nas prati već nekoliko godina, uprkos sve većoj i jačoj konkurenciji u svim sektorima usluga koje pružamo“, ističe Dalibor Orsovanović, direktor JKP „3. oktobar“ u Boru.

Najveći udeo u rashodima imaju plate zaposlenih, oko 64 odsto. Prosečna plata iznosi oko 34.000 dinara. Ostali rashodi odnose se na energente i potrošni materijal. Kako stoje stvari, ovo preduzeće je i ove godine poslovalo pozitivno, što će pokazati i dobit na kraju godine.