Još jedna šansa za studente

Studenti su dosad već mogli da se upišu u julu, a još jedna prilika će im se pružiti 29. septembra. Upis na Pravni i Ekonomski fakultet Privredne Akademije iz Novog Sada će se vršiti u zgradi gimnazije u Zaječaru od 18 časova.

Privredna akademija Novi Sad

Ovog leta u Zaječaru su startovala Timočka odeljenja Pravnog i Ekonomskog fakulteta evropski akreditovanog univerziteta iz Novog Sada. Godišnja školarina Timočkog odeljenja za 30% je niža u odnosu na druge gradove ovog univerziteta u Srbiji. U cenu koja iznosi 1050 evra po godini, uračunato je i polaganje ispita, knjige, kao i fotokopirani materijal potreban studentima u toku jedne školske godine. Svi studenti koji su završili četvrti stepen srednjeg obrazovanja mogu upisati prvu godinu, ili ukoliko već studiraju na nekom drugom fakultetu nakon priznavanja ispita mogu se prebaciti na ovaj fakultet.

Svi budući studenti koji se nisu do sada prijavili, na dan upisa sa sobom treba da ponesu ličnu kartu, fotokopiju diplome i svedočanstava iz srednje škole i original na uvid. Pored standardnog upisa na prvu godinu studija Pravnog i Ekonomskog fakulteta, studenti će se upisivati i na drugu, treću i četvrtu godinu sa nezavršenih ili završenih studija iz srodnih oblasti, prema broju položenih ispita.

Što se tiče nastave i konsultacija, studenti mogu biti sigurni da će dobiti kvalitetno obrazovanje i da će biti dobro pripremljeni za ispite. Takođe, obezbeđen je i taksi prevoz po ceni od 200,00 dinara za studente iz Bora i Knjaževca koji žele da prisustvuju nastavi u Zaječaru, a radimo na tome da se prevoz organizuje i za studente iz Negotina, rekao je Miroslav M. Piljušić, profesor na Privrednoj akademiji.

Svi zainteresovani za upis mogu se javiti na telefon 063/660-564 ili 064/134-88-08, na email adresu: [email protected] ili preko FB stranice: https://www.facebook.com/Univerzitet.Zajecar?fref=ts