Kako se pravopis snalazi na društvenim mrežama?

Na društvenim mrežama često se mogu uočiti gramatičke i pravopisne greške, nepravilni prevodi stranih reči i neispravne konstrukcije rečenica. Naravno, na društvenim mrežama su prisutni određeni brendovi, javne ličnosti i ostali koji putem njih stvaraju ugled. Ipak, za uspeh brenda presudno je i poznavanje gramatike, pravopisa i pravilnog načina komuniciranja.

pravopis

U svakodnevnoj međusobnoj komunikaciji, da li na društevnim mrežama ili kroz SMS poruke, obično se skraćuju reči, kucaju slova bez dijaktritičkih oznaka, pa čak i, umesto naših, koriste slova iz engleskog alfabeta. Ovime smo poslednjih godina dobili neki čudan jezik, koji, naravno, nije ni nalik književnom.

Iako ne možemo uticati na ono što se događa na društvenim mrežama, možemo vam barem skrenuti pažnju na najčešće greške i pravilne izraze, ali i na psovke, vulgarne izraze i vređanja, za koje nema mesta kako u stvarnom tako ni u virtulanom životu.

Marija Trajković, srbista i lektor našeg sajta, navodi da su brzina komunikacije, ali i uticaj engleskog jezika glavni krivci nepravilne upotrebe srpskog jezka na društvenim mrežama.

„Neminovna brzina i ekonomičnost komunikacije i protoka informacija na internetu uopšte, pa samim tim i na društvenim mrežama, može biti razlog većeg broja pravopisnih grešaka u odnosu na druge vidove pismenog i uopšte izražavanja. Međutim, tip pravopisnih grešaka koje se i inače najčešće sreću, prisutne su i na društvenim mrežama. To se, pre svega, odnosi na nepravilnu upotrebu velikog i malog slova, zatim pisanje rednih brojeva, rimskih i arapskih, tendencija potpunog izostavljanja znakova interpunkcije, zatim standardnih gramatičkih grešaka tipa nepravilne upotrebe bezličnog glagola trebati, ali i tendencija posrbljavanja stranih, najčešće engleskih, reči iako u našem jeziku postoji ekvivalent za dati izraz“, kaže Marija Trajković.

Vodite računa o načinu izražavanja na društvenim mrežama i, ukoliko niste sigurni kako se ispravno piše pojedina reč, koristite Google pretraživač.