Kako vam sudski tumač može pomoći prilikom prevoda dokumenata?

Upisali ste studije na nekom od univerziteta van zemlje i sada je potrebno da prevedete svoja svedočanstva? Ili ste uspeli da nađete posao u inostranstvu i potrebno je da svom poslodavcu dostavite lična dokumenta prevedena na neki strani jezik? U ovim ili bilao kojim sličnim situacijama, kada vam određena institucija traži prevod nekog zvaničnog dokumenta, biće vam potreban sudski tumač. Verovatno ste to do sada čuli, ali ostaje pitanje, zašto upravo od ove osobe zavisi nastavak vaših pravnih procedura?

Kako vam sudski tumač može pomoći?

Recimo da ste svoja dokumenta preveli, ali ona u institucijama nemaju nikakvu vrednost ukoliko ih ne overi tumač. Šta to znači? Sudski tumač ima ovlašćenje od Ministarstva pravde Republike Srbije da potvrdi verodostojnost prevedenog teksta. To znači da on ili ona svojim pečatom garantuju stoprocentnu identičnost originala i prevoda bilo kod pravnog akta ili dokumenta koji dobiju na uvid. Što se tiče izbora prevodioca, to može biti bilo koja osoba koja odlično poznaje određeni strani jezik i upoznata je sa terminologijom sa kojom će se u tekstu susresti. Međutim, za prevodilačke poslove možete se obratiti upravo i sudskom tumaču, jer pored overe, sudski tumac za engleski jezik Novi Beograd će tačno i sigurno prevesti pravne tekstove. Dakle, poslovi sudskog tumača su, prvenstveno, overa prevoda, ali i prevodilački poslovi ukoliko ga za to angažujete.

Koje sve prevode mora overiti sudski tumač?

Počnimo od toga koje sve prevode sudski tumač ne mora da overi. Ukoliko se radi o bilo kojoj vrsti teksta za koji se ne traži dokaz o tačnosti, usluge sudskog tumača vam neće biti potrebne. To može podrazumevati i prevode književnih tekstova, časopisa, tehničkih tekstova, i mnogih drugih svakodnevnih publikacija. Ali, ukoliko se nađete u situaciji da vam je potreban prevod nekog ugovora, dokumenata, ili potvrde i uverenja, gotovo sigurno će sudski tumač morati da vam pruži svoje usluge. Bez potvrde sudskog tumača, prevedeni tekst ne nosi sa sobom nikakvu legalnu vrednost, pa ga kao takvog, institucije neće priznavati.

Gde pronaći i kako odabrati sudskog tumača?

Naravno, potrebno je da sudski tumač poznaje jezike sa kog i na koji se tekst prevodi, pa tako sudskog tumača tražite na prvom mestu prema jezičkoj potrebi. To znači da sudski tumač za engleski jezik neće moći da proveri i overi vaš prevod ukoliko je on na japanskom jeziku, jer ga ne poznaje i za njega nema ovlašćenja. Međutim, danas se veliki broj prevodilačkih agencija i sudskih tumača specijalizuje za veći broj jezika, pa tako u jednoj agenciji možete dobiti prevod i overu i za više desetina jezika. Sledeće što je bitno prilikom izbora sudskog tumača jeste poverenje. Obratite se sudskom tumaču kom verujete i u čiju efikasnost ste uvereni. To znači da će sudski tumač kog odaberete moći da tekst prevede brzo i pouzdano, bez ikakvih grešaka. Naravno, greške se mogu dogoditi, i u tom slučaju sudski tumač preuzima odgovornost na sebe, budući da je u pitanju osoba koja je tačnost prevoda svojim pečatom i garantovala. Stoga je bitno da pronađete agenciju sa dobrom reputacijom, koja svoje prevode pravi na odgovoran i efikasan način. Treći kriterijum bi bila cena, pa tako u svom izboru pronađite najbolji balans cene u odnosu na uslugu. Sudskih tumača postoji dosta na tržištu, što znači da ćete imati priliku da pronađete onu agenciju koja vam najviše odgovara.

 

Koji jezici su najzastupljeniji?

S obzirom na to da je engleski glavni svetski jezik, usluge sudskog tumača za engleski jezik najčešće su potrebne. To ne znači, svakako, da za sve druge jezike sudskih tumača nema dovoljno. Danas je moguće naći ih za gotovo svaki jezik koji vam može zatrebati. Konkurencija je velika i kada je u pitanju nemački, španski, francuski i italijanski jezik, pa ćete tako imati najveći izbor sudskih tumača upravo za ove jezike.

 

Sudski tumač za engleski jezik Novi Beograd

Kada je reč o Beogradu, izbor agencija za prevođenje i sudsko tumačenje je veliki. Uzimajući u obzir sve potrebne kriterijume za odabir idealnog sudskog tumača, agencija Versus Beograd se istakla kao jedna od vodećih agencija u poslovima prevođenja pravnih tekstova. Pa tako u ulici Jurija Gagarina 14 lj, možete dobiti usluge prevođenja i overe po visokim standardima. Višegodišnje iskustvo i pozitivna iskustva saradnika odlična su preporuka kada je u pitanju ovaj vid poslovanja. Ovo bi bila naša preporuka za prevodilaku agenciju, na vama je da više istražite i donesete najbolju odluku za svoje potrebe.