Katastar rudarskog otpada i u Boru: Prezentacija 10. oktobra

Ministarstvo rudarstva i energetike sprovodi projekat “Katastar rudarskog otpada” čija će prezentacija biti održana i u Boru 10. oktobra u 12 časova u prostorijama Hotela “Albo”.

Na javnoj prezentaciji u Boru biće predstavljen projekat koji podrazumeva izradu inventara, odnosno Katastra rudarskog otpada, sa ciljem daljeg razvoja i unapređenja sistema upravljanja rudarskim otpadom u Srbiji, ali i obim i status radova, kao i veb aplikacija Кatastra rudarskog otpada.

Reč je o trogodišnjem projektu koji je finansiran sredstvima Evropske unije i sufinansiran sredstvima Republike Srbije.

Projektni tim je, inače, tokom 2017. godine obišao 250 lokacija napuštenog rudarskog otpada u Srbiji i podneo izveštaj o vrstama i količinama tog otpada, a Ministarstvo rudarstva i energetike je izabralo 41 lokaciju za dalja istraživanja i analize, s obzirom na njihov mogući uticaj na životnu sredinu i bezbednost i zdravlje ljudi.