Kazne za neočišćen sneg i led

Prema opštinskoj Odluci o komunalnim delatnostima u Boru građani imaju obavezu da očiste sneg i uklone led sa krovova stambenih i poslovnih objekata. U supritnom ih očekuju novčane kazne.

Sneg u BoruPre čišćenja snega i leda se moraju upozoriti prolaznici i obezbediti prostor oko objekta zbog eventualnih oštećenja vozila, električnih vodova i susednih objekata.

Ukoliko sugrađani ne postupe po ovoj odluci, komunalna inspekcija može na licu mesta izreći mandatnu kaznu fizičkom licu od 2500 i pravnom licu od 5000 dinara.

Takođe se čiste i dvorišta škola i obdaništa, a u ovu akciju uključeni su nastavnici i profesori.

Ako ne možete sami da uklonite ledenice obratite se vatrogasnoj jedinici ili Gorskoj službi spašavanja.