Kineska firma „Janan“ u Brestovcu gradi poslovnu i stambenu zgradu

Odeljenje za urbanizam, građevinske, komunalne, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave Bor izdalo je građevinske dozvole kompaniji „Janan“ za izgradnju stambene i poslovne zgrade u Brestovcu.

Foto ilustracija: Freepik.com

U rešenju o građevinskoj dozvoli navodi se da je u planu izgradnja poslovne zgrade ukupne spratnosti P+1 (prizemlje i jedan sprat), ukupne neto korisne površine 1.049 metara kvadratna i ukupne bruto razvijene građevinske površine 1.151 kvadratni metar.

Građevinska dozvola je izdata i za izgradnju stambene zgrade na istoj katastarkoj parceli, spratnosti – prizemlje i jedan sprat (P+1), ukupne neto korisne površine 687,43 m² i ukupne bruto razvijene građevinske površine 747,24 m².

Predračunska vrednost radova za poslovnu zgradu iznosi 40.308.800 dinara, dok je za stambenu 33.625.800 dinara, bez PDV-a.

Projekte za građevinske dozvole izradila je firma „Kolos M“ iz Kruševca.

Investitor ima obavezu plaćanja doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta od 1.741.449,10 dinara za poslovnu, odnosno 475.502,21 dinara za stambenu zgradu.

Prema podacima Agencije za privredne registe, kompanija „Janan“ osnovana je u Boru 2018. godine, a njen direktor i zakonski zastupnik je Tianhuan Wang iz Kine.

(Bor030 / eKapija)