Koncentracija SO2 u vazduhu u Boru skoro 10 puta veća od dozvoljene

Automatske merne stanice iz sistema republičke Agencije za zaštitu životne sredine (SEPA) izmerile su u petak, 28. januara višestruko prekomerno zagađenje vazduha u Boru.

Prekomerno zagađenje sumpor dioksida (SO2) u količini od 2.285,05 mikrograma po metru kubnom zabeleženo je na mernom mestu u Gradskom parku u 8 časova, dok je u 9 sati iznosilo 1.149,41 μg/m³.

Na mernom mestu kod Instituta za rudarstvo i metalurgiju u petak u 7 časova izmereno je čak 3.313,85 μg/m³, što je 9,4 puta više od dozvoljenog satnog proseka koncentracije sumpor-dioksida koja iznosi 350 μg/m³.

Po oceni republičke Agencije za zaštitu životne sredine vazduh u Boru je u petak 28. avgusta označen kao jako zagađen.