Konkurs za upis u borske srednje škole

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je Konkurs o upisu učenika u srednju školu za školsku 2017/2018 godinu. U borskim srednjim školama ima mesta za 541 učenika.

Foto: Bor 030 – arhiva

Gimnazija „Bora Stanković“ raspolaže sa 60 mesta društveno-jezičkog smera i 30 prirodno-matematičkog.

Ekonomsko-trgovinska škola upisuje sledeće obrazovne profile IV stepena: Ekonomski tehničar 30 učenika, Poslovni administrator 30 učenika, Službenik u bankarstvu i osiguranju 30 učenika i Turistički tehničar 30 učenika.

Mašinsko-elektrotehnička škola raspolaže sa profilima IV stepena: Administrator računarskih mreža 30 učenika, Elektrotehničar energetike 30 učenika, Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje 30 učenika, Mašinski tehničar motornih vozila 30 učenika, Tehničar drumskog saobraćaja 30 učenika i III stepena – Vozač motornih vozila 30 učenika.

U Tehničkoj školi ima mesta za sledeće obrazovne profile IV stepena: Rudarski tehničar za pripremu mineralnih sirovina 30 učenika – dualno obrazovanje, Tehničar za zaštitu životne sredine 30 učenika, Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju 30 učenika i III stepena – Operater za preradu metala 30 učenika – dualno obrazovanje.

Škola za osnovno i srednje obrazovanje raspolaže sa profilima: III stepen – Bravar 12 učenika, Šivač tekstila 4 učenika i I stepen – Manipulant u obradi metala 9 učenika i Konfekcijski manipulant 6 učenika.

Rangiranje kandidata će se vršiti na osnovu opšteg uspeha u poslednja tri razreda osnovnog obrazovanja i na osnovu rezultata ostvarenih na testovima iz srpskog jezika, matematike i na kombinovanom testu iz prirodno-matematičkih i društveno –naučnih predmeta ( biologija, geografija, istorija, fizika i hemija).

Od ove godine novina vrednovanje uspeha na takmičenjima. Prijava kandidata je od 29.maja do 09. juna.