Kompanija Rakita preduzela preventivne mere, otkazana putovanja radnika iz Kine

Kompanija Rakita Eksplorejšn (Exploration), koja posluje u sastavu kineske Ziđin majning grupe (Zijin Mining Group) saopštila je da je preduzela preventivne mere u uslovima proglašenog vanrednog stanja u Srbiji zbog širenja koronavirusa COVID-19.

Saoštenje dostavljeno medijima prenosimo u celosti:

Menadžment kompanije Rakita Exploration d.o.o. Bor preduzeo je sve preventivne mere u okviru vanrednog stanja, a povodom pojave i širenja virusa Covid 19 u Srbiji. U tom cilju, na nivou kompanije, formirana je Grupa za prevenciju epidemije koja svakodnevno prati situaciju u kompaniji i reaguje prema potrebi.

Kao jedna od prvih mera, još pre proglašenja vanrednog stanja u Srbiji, doneta je odluka da se u Rakiti organizuje rad zaposlenih od kuće, gde god je to moguće. Za one radnike koji svoje radne obaveze i dalje obavljaju na terenu ili u prostorijama kompanije, obezbeđena je adekvatna zaštitna oprema (maska, rukavice i drugi zaštitni materijali).

Grupa za prevenciju epidemije u Rakiti utvrdila je izolaciona mesta, u slučaju pojave zaraženih, potom su utvrđeni načini postupanja u hitnim slučajevima, a posebna pažnja posvećena je komunikaciji sa lokalnim medicinskim službama u cilju razmene validnih informacija. 

Za sve zaposlene koji svoje radne obaveze realizuju unutar kompanije, svakodnevno se, po nekoliko puta, vrši kontrola telesne temperature. To isto važi i za treća lica koja su, zbog preke potrebe, ušla u prostorije kompanije. Inače, na snazi je stroga kontrola pristupa, odnosno ulaska u kompaniju Rakita.

U cilju prevencije zaraze, do daljnjeg su otkazana sva službena putovanja, kao i putovanja radnika iz Kine. Razmena informacija među zaposlenima vrši se, uglavnom, elektronskim putem, i to mejlovima, video konferencijama, telefonom i porukama, dok su sastanci i direktna komunikacija svedeni na najmanju moguću meru.

Rakita je naložila svim svojim podizvođačkim kompanijama da preduzmu isti ovakav nivo preventivnih mera, kako bi efekat zaštite ljudstva bio što veći.

Grupa za prevenciju epidemije u Rakiti na svakodnevnom nivou informiše sve zaposlene o neophodnim higijensko-tehničkim merama, kao i obavezujućim odlukama Vlade Republike Srbije. Cilj svih ovih aktivnosti je da se, u slučaju pojave virusa Covid 19, prenošenje među zaposlenima svede na najmanju moguću meru.