Kurs računovodstva i izveštavanje – neraskidiva veza znanja i iskustva

Bavljenje računovodstvom zahteva sticanje znanja, ali i dosta iskustva za uspešnu realizaciju svake aktivnosti. Obuke i kursevi dostupni su da učine da spektar praktičnih znanja bude na dohvat ruke svim zainteresovanim polaznicima. Obuhvatajući mnogo praktičnih aktivnosti poput popunjavanja dokumentacije, evidentiranja događaja, kao i sastavljanje finansijskih izveštaja, kurs računovodstva omogućava kompletno ovladavanje tehnikama baljvenja ovom delatnošću. A kada se jednom uspostavi razumevanje računovodstvene tematike, svako novo saznanje jednostavnije se primenjuje u praksi.

Kurs računovodstva obuhvata širok dijapazon oblasti koje se mogu savladati kroz nekoliko nedelja aktivne obuke.Zahvaljujući kvalitetnoj organizaciji, dovoljno prostora ostavlja se za svaku oblast računovodstva. Izveštavanje je upravo jedan deo ovog „zanata“, koji je zahtevan, detaljan i zahteva sticanje profesionalnih znanja. KGB akademija organizuje online kurs računovodstva, u kojem se prolazi teorijska obuka, praktični deo i obezbeđuje rad u softverskom programu, uz svu neophodnu dokumentaciju.

Finansijski izveštaji obuhvataju više različitih formulara

Ukoliko se odlučite za kurs računovodstva, sigurno je da ćete imati priliku da naučite kako se efikasno mogu sastaviti finansijski izveštaji. Naime, u ovu računovodstvenu kategoriju ubrajaju se: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima, izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijske izveštaje, odnosno dodatne beleške i pojašnjenja. Bilans stanja obuhvata tabelaran pregled u kojem su sumirana osnovna i obrtna sredstva preduzeća, kao i kapital i obaveze. Osnovna sredstva se troše postepeno, a obrtna u jednom postupku. Kurs računovodstva obuhvata sastavljanje i tumačenje finansijskih izveštaja. Bilans uspeha sumira prihode i rashode preduzeća, odnosno sve pozitivne i negativne ekonomske tokove, a njihova razlika daje dobitak ili gubitak.

Kurs računovodstva obuhvata kreiranje i izveštaja o novčanim tokovima, kapitalu, kao i pratećih napomena. Novčani tokovi prate kretanje sredstava u gotovini, na tekućim računima i u realizovanim hartijama od vrednosti. Izveštaj o promenama na kapitalu obuhvata praćenje stanja i nivoa kapitalnih pozicija na početku i na kraju godine. Napomene uz finansijske izveštaje odnose se na beleške, zapažanja, izdvajanja bitnih elemenata, pojašnjenja i sve druge prateće informacije koje će pojednostaviti razumevanje i tumačenje izveštaja.

Online kurs računovodstva obuhvata tematiku izveštavanja

Sastavljanje finansijskih izveštaja nije samo sebi svrha. Naprotiv, cilj je utvrditi finansijsko stanje preduzeća, ali zatim i analizirati moguće promene i planirati nove potencijalne rezultate. Kurs računovodstva obuhvata detaljno bavljenje izveštavanjem. Nakon sastavljanja, finansijski izveštaji se proveravaju, odnosno podležu kontroli, reviziji i nadzoru. Zatim se objavljuju na sajtu Agencije za privredne registre, i ostaju trajno dostupni i uvek transparentni za sve zainteresovane posetioce. Da bi izveštaji bili tačni, potpuni i uredni, obuka za njihovo sastavljanje danas je neminovnost. Podrazumeva se i rad na računaru, uz softverski program, koji je ključni izvor podataka za formiranje izveštaja.

Profesionalci iz KGB akademije kroz svoje kurseve računovodstva pružaju priliku da se zainteresovani polaznici obuče za sve segmente računovodstva, a izveštavanje je značajan deo.  Nezamislivo je sastavljati finansijske izveštaje bez iskustva, a profesionalne obuke to nude po najvišim standardima obrazovanja. Uz dobijanje prepoznatljivog i široko priznatog sertifikata, omogućava se samostalno bavljenje knjigovodstvom, otvaranje agencije ili zaposlenje u već postojećim firmama. Kurs računovodstva je usko povezan sa izveštavanjem i pružiće neophodna znanja, veštine i tehnike za efikasno, brzo, pouzdano i tačno formiranje ovih zakonski zasnovanih formulara. Odlučite se i vi za KGB akademiju i pogledajte program obuke za kurs računovodstva online koji je dostupan u velikom broju termina i prilagođen vašim potrebama.