Lokalni izbori u Boru 20. juna

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, prof. dr. Slavica Đukić Dejanović je 27. aprila donela Odluku o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Bor, za 20. jun 2010. godine, na osnovu člana 8. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, broj 129/07), a u skladu sa članom 86. stavom 2. Zakona o lokalnoj samoupravi.

opstina-bor-003

Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Bor zakazana je za 20. jun 2010. godine, a rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku osmog dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Izbore za odbornike Skupštine opštine Bor sprovešće organi za sprovođenje izbora na osnovu odredaba Zakona o lokalnim izborima. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Izabrana je i nova opštinska komisija a za predsednika izabrana diplomirani pravnik Suzana Branković iz Demokratske stranke, odlučili su članovi privremenog veća na sednici. Razrešeni su dužnosti dosadašnji članovi Izborne komisije i njihovi zamenici i izabrani novi.