Manje lokalne takse – više malih i srednjih preduzeća

Asocijacija za razvoj opštine Bor u saradnji sa Zaječarskom inicijativom započinje kampanju za donošenje Odluke o taksenim olakšicama za novoosnovana mala i srednja preduzeća.

Asocijacija za razvoj opštine Bor u saradnji sa Zaječarskom inicijativom započinje kampanju za donošenje Odluke o taksenim olakšicama za novoosnovana mala i srednja preduzeća, rečeno je na konferenciji za novinare koju su održale ove dve organizacije.

 

 

Najavljeno je da će tokom novembra meseca u Boru biti održana serija događaja koja će uključiti javnu raspravu, okrugli sto TV debatu i nekoliko uličnih akcija.

Cilj kampanje je da se utiče na lokalne vasti u opštinama donesu odluku o smenjenju ili oslobađanju od plaćanju od plaćanja lokalnih taksi (naknada za gradsko građevinsko zemljište, firmama, komunalne takse…) za novoosnovana mala i srednja preduzeća u prvim godinama rada. Na taj način se želi stvoriti povoljno okuženje za razvoj preduzetništva, čime će se ohrabriti građani da započnu vlastiti posao.

Kampanja je deoprojekta pod nazivom „Otklanjanje barijera za razvoj preduzetništva u Timočkoj krajini“, koji su podržali Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID) i Institut za održave zajednice (ISC). Projekat se sprovodi u partnerstvu za Opštim udruženjima preduzetnika iz opština Zaječar, Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Kladovo i Negotin, kao i sa Asocijacijom za razvoj op[tine Bor.

Kako se u drugim zemljama koje su prolazile kroz proces tranzicije pokazalo da su mala i srednja preduzeća generator novih radnih mesta, Asocijacija za razvoj opštine Bor i Zaječarska inicijativa veruju da će ovim projektom, ukoliko lokalne vlasti donesu Odluku o taksenim olakšicama, doprineti kreiranju pozitivnog okvira za ekonomski razvoj.