Marković: Toplana je najbolji pokazatelj kakvu vlast Borani imaju

Dragan Marković, predsednik Gradskog odbora Narodnog pokreta Srbije (NPS) u Boru, održao je konferenciju za medije posvećenu stanju u Javno-komunalnom preduzeću Toplana Bor. Marković je istakao da je ovo javno preduzeće postalo „simbol nesavladivih problema u lokalnoj upravi“.

Prema markovićevim rečima „Toplana je jedan od najboljih pokazatelja kakvu vlast imaju Borani“.

On je naglasio da su lažna obećanja, netransparentne nabavke uglja, loš menadžment i prazne priče predstavnika vlasti, imale samo jedan cilj – obmanjivati građane o mogućem pozitivnom poslovanju, sve radi očuvanja vlasti.

Marković je ukazao na kontinuirane promene direktora u JKP Toplana, ali bez ikakvih poboljšanja u poslovanju ili kvalitetu grejanja.

„Kleli su se u toplanu na sečku, ali su se preko noći setili gasa. Uzalud. Grejanja ima na kašičicu. I tako su milijarde i milijarde dinara ‘pojeli skakavci’…“, rekao je Marković.

Osvrćući se na nedavni izveštaj Državne revizorske institucije, Marković je naglasio da je lokalna vlast dovela JKP Toplana do sunovrata.

„Gubitak iznad visine kapitala, negativno poslovanje i obaveze iz poslovanja koje na kraju 2022. iznose dve milijarde i sedam stotina trideset šest miliona dinara jasan su pokazatelj kako je poslovala JKP Toplana. Radnici su, nažalost, bili nemi posmatrači bez ikakve mogućnosti da nešto promene. Sem da u grejnoj sezoni danonoćno krpe propuste vlasti“, dodao je Marković.

On je ukazao i na neke nepravilnostu u radu Toplane.

„Program poslovanja za 2022. godinu je donet suprotno Zakonu o javnim preduzećima. Sa zakašnjenjem.

U periodu 2018-2022. godina direktor preduzeća je doneo trideset pet (35) pojedinačnih odluka o izmeni Pravilnika o sistematizaciji poslova bez saglasnosti osnivača. Preduzeće nakon tri godine nije ažuriralo Strategiju upravljanja rizicima, nije uspostavilo ni internu reviziju, dok su izveštaj centralne popisne komisije i pojedinačni izveštaji komisija za popis – puni nepravilnosti. Toplana nije podnela nadležnom organu pisane zahteve za odobravanje cene toplotne energije za predstojeću sezonu ( reč je o sezonama 2021. do 2023.), ne poseduje se licenca za obavljanje energetske delatnosti itd..

Vršioc dužnosti direktora je “obavljao” tu funkciju i posle isteka mandata od godinu dana.

Sve u suprotnosti sa Zakonom o javnim preduzećima.

Zašto sve ovo nije iznenađenje? Zato što je na čelu Toplane partijski kadar SNS-a koji ne ispunjava većinu zakonskih uslova za mesto direktora“, kazao je predsednik GO NP Bor.

Marković je pozvao građane da „iskoriste izbore zakazane za 17. decembar kao poslednju šansu da zaustave sunovrat ne samo JKP Toplana Bor, već i celokupne situacije u Boru i Srbiji“.