Međunarodni dan mladih

U toku je Međunarodna godina mladih. Pre dvanaest godina, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 12. avgust Svetskim danom mladih. Resurs centar raspisao je konkurs za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“ za Borski okrug.


U toku je Međunarodna godina mladih. Pre dvanaest godina, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 12. avgust Svetskim danom mladih. Ovaj praznik je pokrenut kako bi se slavilo bogatstvo i raznovrsnost veština, znanja i spremnosti mladih da aktivno pomognu zajednici u kojoj žive. Tokom ovog dana države, institucije, organizacije i aktivisti širom sveta skreću pažnju na pitanja koja utiču na položaj omladine u društvu.

 

 

Konkurs je namenjen mladima koje aktivno rade ili imaju nameru da rade na mobilisanju mladih da se aktivno uključe u društvo , ukazivanju na potrebe mladih u svojoj okolini i rešavanju uočenih potreba sa kojima se danas suočavaju mladi u lokalnoj sredini. Na konkurs mogu da se prijave registrovana omladinska udruženja i neformalne omladinske grupe sastavljene od minimum pet članova (đački ili studentski parlamenti,razne omladinske sekcije i sl.) sa teritorije Borskog okruga.

 

Međunarodna godina mladih predstavlja za nas novu šansu i mogućnost jer nam daje dodatnu energiju i predstavlja godinu kada će Srbija i mladi ljudi u Srbiji dobiti Zakon o mladima. Mladi su najpozvaniji da se pitaju o sadržaju i rešenjima zakona o mladima. Ministarstvo omladine i sporta nastoji da čuje želje mladih, da omogući njihovu informisanost kao i učešće u svakoj fazi izrade zakona. Proces izrade zakona o mladima sprovodi se u partnerstvu sa mrežom organizacija civilnog društva. Ministarstvo omladine i sporta želi da omogući aktivno učešće mladih u naporima da izgrade bolje okruženje i lepšu budućnost za sebe i svoju generaciju. Ovakav pristup predstavlja nastavak dosledne podrške Ministarstva omladine i sporta u sprovođenju omladinske politike na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Svesni smo realnosti da je naša država društvo koje stari. Pored toga, suočeni smo sa dugoročnom situacijom da mladi i obrazovani napuštaju svoju zemlju. Ovo je prilika i jedan od načina da se ovakav trend zaustavi i preokrene, a to je moguće samo ako mlade prepoznamo kao najvažniji izvor energije i preduslov za pozitivne promene u Republici Srbiji.

Ministarstvo omladine i sporta podstiče aktivno učešće mladih putem finansiranja i sprovođenja omladinskih projekata, koji su usmereni ka ostvarenju ciljeva postavljenih Nacionalnom strategijom za mlade.

Sredstva odobrena za projekte u okviru konkursa obezbeđena su budžetom Republike Srbije za 2010. godinu i iznose blizu 89 miliona dinara. Nakon završenog Konkursa i evaluacionih procedura, od ukupno pristiglih 190 predloga projekta utvrđena je lista od 86 odabranih projekata. Prema broju odobrenih projekata u 2010. godini, u proces sprovođenja Strategije kroz realizaciju projekata usmerenih ka realizaciji prioritetnih ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom, 28 projekata biće realizovano u užoj Srbiji, 20 u Vojvodini i 13 u Beogradu. Pored toga 25 organizacija će sprovoditi u okviru 25 okruga konsultativni proces javne rasprave tokom izrade zakona o mladima u vidu resurs centara za učešće u procesu izgradnje institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike.

Obeležavanje Međunarodnog dana mladih i početak Međunarodne godine mladih u Srbiji počeli su zajedničkom konferencijom Ministra omladine i sporta Snežane Samardžić Marković i Stalnog koordinatora UN u Srbiji Vilijama Infantea. Oni su čestitatali ovaj praznik svim mladim ljudima naše zemlje i najavili intenzivnije sprovođenje omladinske politike u godini pred nama. Dan mladih, koji se u Srbiji slavi od osnivanja Ministarstva omladine i sporta 2007. godine, obeležiće se aktivnije i raznovrsnije nego ikada do sada.

U proslavi će se isticati kancelarije za mlade, kojima će se na današnji dan pridružiti 107. po redu, otvorena u Apatinu.

Više o proslavi Dana mladih u čitavoj Srbiji možete pronaći na internet stranici www.rcbor.rs i veb portala Ministarstva omladine i sporta www.zamislizivot.org