Međunarodni dan starih osoba obeležen i u Boru

Povodom Međunarodnog dana starih osoba, u Klubu za stara lica održan je prigodan kulturno umetnički program, kao i takmičenje u šahu i pikadu, a realizovana je i izložba ručnih radova.

Ukoliko je u jednoj sredini 13 odsto građana starije od 65 godina, ta sredina se smatra starom. Prema određenim pokazateljima, u Boru je skoro četvrtina građana starija od 65 godina, što Bor svrstava u jednu od starijih sredina u Srbiji.

Tim povodom, Međunarodni dan starih osoba obeležen je i u Klubu za stare u Boru. Najpre je aktiv žena penzionera održao prigodan program u vidu pesama, a potom stariji pripadnici muške populacije ukrstili znanja pred šahovskim tablama. Za to vreme, starije sugrađanke su se takmičile u pikadu.

„Briga o starijim našim sugrađanima je konstantna, a ovaj dan nas samo podseća da ćemo svi jednoga dana biti stari i da treba da negujemo taj odnos prema osobama u trećem dobu. U okviru toga, podsetiću da u Boru imamo stalnu pomoć u kući starijim osobama pri Centru za socijalni rad gde pet gerontodomaćica stalno obilazi naše starije sugrađane i za te potrebe se iz budžeta Grada Bora na godišnjem nivou izdvaja 16 miliona dinara. Svesni smo da su potrebe starijih osoba mnogo veće, odnosno znamo da ima mnogo više starih kojima je pomoć potrebna i nastojaćemo u narednom periodu da povećamo broj gerontodomaćica“, kaže Saška Milošević, direktor Centra za socijalni rad u Boru.

Prema određenim podacima, u Boru živi više od 11.000 penzionera, što Bor svrstava u naseljena mesta sa starijom populacijom. Pre tri i po godine otvoren je prvi Dom za stare, u privatnoj režiji, ali se pokazalo da su potrebe za takvim ustanovama u Boru daleko veće.