Menja se pejzaž Bora, RTB pošumljava jalovišta

Rudarsko-topioničarski basen (RTB) Bor intenzivno radi na rekultivaciji kopovskih i flotacijskih jalovišta u Boru. Do sada je posađeno oko 5.000 bagremovih sadnica iz prve tranše od 25.000 komada, a do kraja jeseni će možda i do 50.000 komada ukoliko vremensku uslovi to dozvole.

Pošumljavanje jalovišta se sprovodi u okviru projekta „Rešavanje istorijskog nasleđa narušene životne sredine rudarskim aktivnostima RTB-a u Boru i Majdanpeku“ u kome je RTB je jedan od učesnika. Planirano je da u realizaciju ovog važnog ekološkog projeka  uključi država, lokalne samouprave, pa i strateški partner.

Dragan Đorđević, Foto: Ljubiša Aleksić

„Stogodišnje rudarenje je ostavilo traga ne samo u estetskom, nego i u ekološkom pogledu Stvaranje rudarskog otpada je uslovilo poremećaje prirodnih parametara vazduha, vode i zemljišta. Mikroklima predela je promenjena, a sa njom i prirodno okruženje. Naš zadatak je da uspostavimo održivi razvoj i zaštitu životne sredine, a to znači da tokom eksploatacije prirodnih resursa zadovoljimo potrebe ovog naraštaja i ostavimo isto takvu mogućnost budućim generacijama, prevashodno čuvajući životnu sredinu. To je ne samo zakonska nego i moralna obaveza prioritetnog karaktera“, kaže Dragan Đorđević, rukovodilac Sektora za ekologiju u Rudnicima bakra Bor.

Foto: Ljubiša Aleksić

Površine koje bi ponovo trebalo privesti kulturi, a reč je o kopovskim i flotacijskim jalovištima, prostiru se na preko 700 hektara.

„Rekultivacija zemljišta je dug proces vraćanja prirodnog okruženja u prvobitno stanje, gde se višegodišnjim kompleksnim radnjama mora prići savesno i multidisciplinarno“, naglašava Đorđević.

Pošumljavanje za sada teče samo u režiji RTB-a, a očekuje se i učešće lokalne samouprave kako bi se formirala veća grupa za sadnju dok su povoljni vremenski uslovi.

Sadi se klasičan bagrem, ali se vodilo računa o poreklu i kvalitetu sadnica koje su pre dve nedelje dopremljene iz Kruševca.

(Bor030 / Kolektiv)