Međunarodni sajam preduzetništva – Biznis baza 2008

 Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisala je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru program podrške unapređenju poslovanja u malim preduzećima i preduzetničkim radnjama. Finansijska sredstva obezbeđena za ovaj projekat iznose 30 miliona din. Konkurs traje do 27. oktobra 2008. god.
 

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisala je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru program podrške unapređenju poslovanja u malim preduzećima i preduzetničkim radnjama. Finansijska sredstva obezbeđena za ovaj projekat iznose 30 miliona din. Konkurs traje do 27. oktobra 2008. god.

Program sprovodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u saradnji sa regionalnim agencijama, centrima i kancelarijama za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo.

Cilj programa je pružanje stručne podrške unapređenju poslovanja u malim preduzećima i preduzetničkim radnjama kroz dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata koji se odnose na:  

•    Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda i usluga
•    Jačanje tržišne pozicije (promocija, marketing plan i slično, osim reklamiranja)
•    Edukaciju i treninge menadžmenta i zaposlenih u oblasti unapređenja procesa proizvodnje, poboljšanja organizacione strukture, informacionih sistema,  finansijskog i knjigovodstvenog sistema, sistema kvaliteta proizvoda i zakonske regulative
•    Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u okviru zaštite na radu i procenu rizika radnih mesta

Mala preduzeća i preduzetničke radnje ostvaruju pravo na refundaciju do 50% od ukupne vrednosti predloga projekta, bez poreza na dodatu vrednost. Iznos bespovratne pomoći ne može biti veći od 500.000 dinara. Odabrano preduzeće/radnja može iskoristiti do 20% vrednosti predloženog budžeta projekta za nabavku opreme.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa refundacijom odobrenih sredstava utvrđuju se Ugovorom koji zaključuju Agencija i korisnik sredstava.

Konkurs traje 20 dana, od 8. oktobra do 27. oktobra 2008. godine

Sve aktivnosti iz programa moraju biti završene do 20.12.2008. godine.

Uslovi za učešće u programu:

Pravo na dodelu sredstava imaju mala preduzeća i preduzetničke radnje koji se bave proizvodnjom  ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

•    Da su u privatnom vlasništvu, registrovana na teritoriji Republike Srbije (100% domaće vlasništvo)
•    Da uspešno posluju minimum dve godine
•    Da zapošljavaju do 50 zaposlenih
•    Da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa
•    Da imaju stabilne izvore finansiranja
•    Oblast poslovanja: sve grane industrije i usluga sa izuzetkom vojne, duvanske i proizvodnja alkoholnih pića industrije, finansijskog sektora i igara na sreću
•    Da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti

Neophodna dokumentacija:

1.    Priložiti izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 3 meseca)
2.    Priložiti overenu fotokopiju OP obrasca
3.    Priložiti potvrdu nadležne poreske uprave da je preduzeće/radnja izmirilo sve poreske obaveze
4.    Priložiti  bilans stanja i bilans uspeha za prethodne dve godine
5.    Priložiti potpisanu pismenu izjavu o prihvatanju uslova za dodelu sredstava
6.    Priložiti popunjen obrazac-projekat
7.    Priložiti ponudu i biografiju konsultanta

Napomena: Konsultanti mogu biti samo pravna lica i preduzetnici

Međunarodni sajam preduzetništva, Biznis baza 2008 održaće se i ove godine na Beogradskom sajmu od 27. do 29. novembra. Strateški partneri u organizaciji ove manifestacije su Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i Beogradski sajam. Moto ovogodišnje Biznis baze je “Korak ka uspehu“.

Biznis baza predstavlja najbrže rastuću manifestaciju Beogradskog sajma, ali i mesto na kome se predstavljaju najznačajnije institucije koje pružaju podršku razvoju preduzetništva u Srbiji. Sajam Biznis Baza je prilika da se predstave i uspostave kontakti između malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kako međusobno, tako i sa drugim institucijama, čije su aktivnosti usmerene na razvoj ove vrste preduzeća i preduzetništva.

Misija sajamske manifesticije je podsticaj osnivanja i razvoja malih i srednjih preduzeća svih privrednih delatnosti, povećanje konkurentnosti MSP, primena IT u sektoru MSP, podsticaj razvoja omladinskog i ženskog preduzetništva i razvoj opšte preduzetničke kulture u Srbiji.

Na sajmu će se predstaviti mala i srednja preduzeća svih privrednih delatnosti, velika preduzeća, regionalni centri, agencije, komore, udruženja preduzetnika, kao i državne institucije, lokalne samouprave, instituti i naučno-istraživački centri.

U okviru Biznis baze 2008 biće organizovani stručni, edukativni i informativni programi (seminari, treninzi, radionice, promocije i prezentacije, izložbe).

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva poziva sve zainteresovane da se jave i učestvuju na predstojećem sajmu.