Milikić: Do preseljenja Krivelja meštani moraju imati normalne uslove za život

Na jučerašnjem sastanku Radne grupe za Krivelj i Ministarstva rudarstva i energetike definisana je lokacija za preseljenje sela Krivelj koja obuhvata 50 kilometara kvadratnih.

Sastanak je, prema rečima gradonačelnika Bora, Aleksandra Milikića, bio veoma dinamičan i napravljen je još jedan korak dalje u rešavanju pitanja preseljenja sela Krivelj, ali kako kaže, razgovarali su i o pitanjima drugih meštana koji su direktno pogođeni rudarenjem već nekoliko decenija.

„Juče je u Boru održana pripremna Radna grupa za Krivelj na koju su, na moj zahtev, bili pozvani ljudi iz Ministarstva rudarstva i energetike, svi članovi radne grupe, naši meštani iz Krivelja kako bismo razgovarali o procesu daljeg preseljenja ovog sela. Mi moramo imati stav, a to je da naši meštani, da li živeli u Krivelju, Bučju, Slatini, Oštrelju moraju pre svega biti saslušani,  a njihovo mišljenje i stav, kad je u pitanju širenje rudarstva, uvažen. Nažalost, prethodnih godina i decenija nije postojala ta praksa i mi smo prvi put, na inicijativu grada Bora i ljudi iz mesne zajednice Krivelj, uveli tu praksu kada smo počeli priču o preseljenju sela Krivelj”, objašnjava Milikić.

Gradonačelnik je dodao da je njegova inicijativa bila, i pre godinu i po dana kada su se vodili razgovori na višim nivoima, da ta lokacija ne bude samo za potrebe preseljenja Krivelja, već i onih meštana koji zbog uticaja višedecenijskog rudarenja žele da promene mesto za život.

„Ono što je za nas jako bitno je to da smo definisali lokaciju za koju nisu postojali uslovi da se vrši preseljenje, ali 138 meštana je reklo da želi tu lokaciju. Ta lokacija obuhvata 50 kilometara kvadratnih. Ministarstvo je uzelo obavezu na sebe da obezbedi uslove da ta lokacija bude slobodna za razvoj preseljenja sela Krivelj. Mi smo uzeli obavezu, zajedno sa našim meštanima iz MZ Krivelj, dakle grad Bor, Ministarstvo rudarstva i energetike, kao i građevine, dakle svi koji oni su neophodni da učestvuju u tim daljim posmatranjima lokacije, da ovu lokaciju koja je definisana smanjimo na manju lokaciju, realnu, koja je neophodna. To znači da od 50 kvadratnih kilometara, koje je ogromno prostranstvo i prostire se na teritoriji MZ Zlot, Šarbanovac, Metovnica, definišemo mikro lokaciju gde će biti dalje formirano novo naselje. Mi ćemo sa ljudima iz MZ Krivelj u naredne tri nedelje organizovati obilazak lokacija, konkretan izbor lokacije i vratiti Ministarstvu zadatak da što pre uđemo u te procese”, kaže gradonačelnik.

Milikić je naglasio da zahtevaju da ljudi koji ostanu da žive na trenutnoj lokaciji dok se ne završi proces preseljenja moraju da imaju osnovne uslove za život, te da kompanija mora više da vodi računa o kvalitetu života meštana dok se ne krene sa procesom preseljenja.

„Zadatak koji sam ja postavio pred sve nas jeste da se vreme procesa preseljenja smanji na zakonski mogući minimum. Dali smo i predlog kako to da se uradi, a to je da se deo poslova koje bi možda trebalo država da uradi prenese na grad Bor, da se brzo donose planovi urbanističkih uređenja za novu lokaciju za preseljenje. Reč je o lokaciji o kojoj se 1937. godine govorilo da se tu gradi novi grad Bor kada su krenuli veliki planovi za rudarenje. Posle skoro stotinu godinu vraćamo se izvornim idejama Draga Čeha da se tamo gradi novo naselje”, zaključuje Milikić.