Ministarstvo potvrdilo da su ispunjeni uslovi za izgradnju okana za rudnik „Jama“

Odeljenje geološke i rudarske inspekcije pri Sektoru za inspekcijski nadzor Ministarstva rudarstva i energetike pisanim putem potvrdilo je da su mere za kontrolu uticaja na životnu sredinu, koje Srbija Ziđin Koper (Serbia Zijin Copper) primenjuje prilikom izgradnje okana za rudnik „Jama“, u skladu sa zahtevima i propisima Vlade Srbije, kao i da su ispunjeni svi uslovi za normalno izvođenje radova, saopštila je kompanija.

Ovo je rezime zapisnika o inspekcijskom nadzoru koji je nenajavljeno realizovan od 26. jula do 10. avgusta. Predmet nadzora bili su radovi na izgradnji servisnog i ventilacionih okana za rudnik „Jama“, a utvrđeno je da tehnički rudarski projekti izrade okana ispunjavaju sve uslove u pogledu primene mera i normativa zaštite i usklađenosti sa važećim propisima o: bezbednosti i zdravlju na radu, sigurnosti ljudi i objekata, zaštiti životne sredine i zaštiti kulturnih dobara.

„Iako je faza testiranja uticaja miniranja na lokalno stanovništvo završena, Serbia Zijin Copper od izvođača radova zahteva da nastavi sprovođenje mera za smanjenje buke i u okviru daljih operacija. One uključuju izgradnju pregradne barijere, zaptivanje okna, postavljanje gumenih obloga otpornih na habanje, upotrebu viseće platforme za zaptivanje ulaza u okno, prskanje vode pod pritiskom, optimizaciju radnih operacija, ali i druge mere za smanjenje buke. Sve ovo čini se kako bi parametri uticaja na životnu sredinu prilikom izvođenja radova bili u domenu propisanih vrednosti i kako bi se smanjio uticaj na lokalno stanovništvo na svim lokacijama gde se izvode radovi za okna rudnika „Jama““, kažu u kompaniji.

Stanovnici okolnih naselja pozvani su da nadgledaju radove i prijave svaku nepravilnost izvođača radova.