#MladiGlasno o problemima u Boru

Web tim “Bor 030” je u prethodna dva meseca radio na realizaciji projekta “#MladiGlasno” koji se tiče aktuelnih problema mladih u Boru.

mladi-glasno-konferencija

S obzirom da status omladine u društvu danas nije na zavidnom nivou, ovom prilikom smo im pružili podršku da pokrenu inicijative ka boljim promenama u Boru.

Ovom prilikom je pružena podrška mladim ljudima kako bi pokrenuli inicijative koje vode ka pozitivnim promenama u Boru i doprinose razumevanju odgovornog i aktivnog učešća u društvu. Jasnim iskazivanjem svojih problema, definisanjem rešenja i primerima dobre prakse podstaknuli smo ih da aktivno učestvuju u delovanju svojih nedostataka na lokalnom nivou.

U okviru projekta “#MladiGlasno” omladina Bora je, zajedno sa članovima Web tima “Bor 030”, snimila film koji prikazuje probleme mladih u našoj zajednici, definisanje rešenja, ali i primere dobre prakse kako delovati na izdvojene nedostatake.

U prvom delu realizacije projekta omladina Bora je sa svojim vršnjacima iz Knjaževca učestvovala u trodnevnom kampu u etno selu „Jelašnica“, gde su učili o kritičkom mišljenju, javnom zagovaranju, video aktivizmu, osnovama novinarske pripreme, ali i oprobali se u procesu izrade TV emisije.

Kao glavni problem Borani su istakli nezaposlenost koju prate korupcija i stranačko zapošljavanje, ali i nedostatak Omladinskog centra gde bi mogli da realizuju svoje ideje.

mladi-glasno-projekat

Statistika pokazuje da u Boru, prema  popisu iz 2011. godine, ima blizu 6.000 mladih. Prema zvaničnom izveštaju evidencije, koji je naš tim uputio Nacionalnoj službi za zapošljavanje, u Boru se trenutno vodi više od 2.000 nezaposlenih osoba mlađih od 30 godina.

Budući da živimo u savremenom društvu gde internet, društvene mreže i IT sektor umnogome utiče na život, primerima dobre prakse mladih ljudi koji su uspeli da svoj biznis započnu na globalnoj mreži, delovali smo na eventualno rešavanje problema nezaposlenosti.

Primerima mladih Borana koji su svoj biznis započeli na internetu ponuđena su neka rešenja problema nezaposlenosti.

Kancelarija za mlade je jedina Opštinska institucija u Boru koja se bavi problemima mladih, ali manjak prostornih kapaciteta ograničava njen rad. Ideja oko osnivanja Omladinskog centra u Boru traje već nekoliko godina ali se do realizacije još uvek nije došlo.

Projekat “#MladiGlasno” podržao je ZIman u saradnji sa Zaječarskom inicijativom, Fondacijom Iskorak i Nacionalnom zadužbinom za demokratiju.