Na jalovištima milioni kubika otrova

Milioni kubika otrovnih materija kao što su arsen, živa, nikl i ostali teški metali smešteni su u borskim flotacijskim jalovištima koja se prostiru na oko 450 hektara. Kolektor otpadnih voda ispod jalovišta „Veliki Krivelj“ odavno je zastareo i na njemu su već primećena alarmantna oštećenja. Da bi bila izbegnuta opasnost od izlivanja jalovine i ekološke katastrofe, borska jalovišta biće sanirana u naredne tri godine, što će koštati 32 miliona dolara iz kredita Svetske banke, a posao će obaviti holandska firma „Wittveen“ i španska „Joint Venture Eurostudis“.

Ono što je najurgentije jeste izgradnja novog kolektora otpadnih rudničkih voda koji se nalazi ispod jalovišta Rudnika bakra „Veliki Krivelj“ iz sastava Rudarsko-topioničarskog basena „Bor“, jer je stari objekat odavno zastareo, dok su oštećenja na njemu – alarmantna. Prema ranijim procenama, ukoliko bi došlo do pucanja ovog objekta, izlivanje na milione kubika otrovne flotacijske jalovine, probojom brane jalovišta Rudnika „Veliki Krivelj“ izazvalo bi ekološku katastrofu sa nesagledivim posledicama. Procene pokazuju da bi tokom rušenja brane, koje bi trajalo oko dva sata, proteklo od 4.200 do 20.000 kubika otrovnih materija na sat, a flotacijska jalovina poplavila bi i sela nizvodno od brane i deo Zaječara. Otrovne materije bi dospele do reke Timok, a preko njega i u Dunav.

Glavni projekat sanacije kolektora otpadnih rudničkih voda izradiće španska firma, koja je i predložila izgradnju novog kolektora, dužine tri kilometra, što će koštati više od 13 miliona dolara. U planu je izgradnja i pogona za prečišćavanje otpadnih rudničkih voda, u vrednosti od oko pet miliona dolara. S druge strane, glavni projekat remedijacije borskih flotacijskih jalovišta uradiće Holanđani, a to će koštati 10 miliona dolara. Realizacija oba projekta trajaće tri godine.

Rešenje za odlaganje jalovine predviđeno je i studijom uticaja na životnu sredinu nove topionice bakra i fabrike sumporne kiseline RTB, za koju se očekuje da će biti izgrađena u roku od 36 meseci. Trenutno se dva idejna rešenja razmatraju u planu razvoja upravljanja vodama, koja će biti realizovana zajedno sa rekonstrukcijom postojeće borske topionice i izgradnjom nove fabrike sumporne kiseline.

Kako se navodi u ovom ekološkom dokumentu, jalovina od prerade šljake će se transportovati i odlagati cevovodom od oko 4.400 metara, u postojećem jalovištu Rudnika „Veliki Krivelj“, a voda iz jalovišta potom reciklirati u pogonu i ponovo koristiti u procesu proizvodnje. Usisavanje na brani poslužiće za prihvat vode koja se reciklira iz jalovišnog jezera. Predviđeno je i odvodnjavanje vode iz šljake kako bi se nakon prerade dobila pasta, a zgušnjivači preliva visoke kompresije transportovali putem hidrauličnih pumpi i cevovoda na konačno odlaganje do oboda starog kopa u Boru.

Piter Mur, viši savetnik za ekologiju Agencije za razvoj i izvoz EDC Kanade, kaže da su rekonstrukcija topionice, jednog od najvećih zagađivača vazduha, i izgradnja nove fabrike sumporne kiseline neophodne.

– Ovaj projekat je izuzetno važan ne samo za RTB već i za kompletan region i zajednicu. Naša podrška u realizaciji ovog projekta nije jedina, ali je od izuzetnog značaja. Predstavnici EDC banke će i u narednih 30 dana voditi pregovore o realizaciji projekta. Kada je u pitanju finansiranje projekta, razgovori na tu temu biće vođeni između odeljenja za finansije EDC i rukovodstva RTB – rekao je Mur.

Kako je rekao Blagoje Spaskovski, generalni direktor RTB, cilj projekta rekonstrukcije topionice bakra i izgradnje fabrike sumporne kiseline, kojim je država započela investicioni ciklus u RTB vredan 175 miliona evra, jeste pre svega smanjenje troškova proizvodnje bakra i eliminisanje dugogodišnjeg zagađenja borskog regiona.

– Borani će za 36 meseci imati čisto nebo, reke, a pred RTB je svetlija budućnost, bolja i ekonomičnija proizvodnja bakra. Iz razlike u iskorišćenju bakra, većoj količini sumporne kiseline, boljeg iskorišćenja ostalih plemenitih metala koja se procenjuje na 42 miliona dolara godišnje, mi ćemo biti u mogućnosti da otplatimo kompletnu investiciju – kazao je Spaskovski. EDC banka je nosilac kreditne linije za modernizaciju topionice u vrednosti od 135 miliona evra, dok će ostatak finasirati RTB i država Srbija.

Solarna elektrana na jalovištu?
Ministar rudarstva i energetike Petar Škundrić, u toku predizborne kampanje u Boru sredinom juna, najavio je izgradnju solarne elektrane koja bi bila sagrađena po prvi put u Srbiji, i to upravo na prostoru od 450 hektara jalovišta RTB, koji su, po njegovim rečima, pravo mesto za ovu vrstu investicije, budući da je Bor jedna od najsunčanijih opština u državi. Tom prilikom je istakao da već postoje interesovanja kompanija iz Italije, Belgije, Kanade, Švajcarske za izgradnju ove elektrane.

(Blic)