Na njivu bez dozvole ali ISKLJUČIVO na poljoprivrednim mašinama

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Negotin uputila je saoštenje svim poljoprivrednim proizvođačima da mogu da obavljaju poljoprivredne radove ali da su dužni da sprovode propisane mere.

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Negotin obaveštava poljoprivrednike iz seoskih mesnih zajednica na teritoriji Borskog okruga da u periodu od 5 do 19 časova mogu da se kreću bez dozvole ISKLJUČIVO na poljoprivrednim mašinama i udaljeni jedan od drugog najmanje dva metra.

Dozvoljeno je POJEDINAČNO, bez okupljanja, donošenje mleka u otkupne stanice u periodu od 5 do 18 časova.

“Molimo da i u ovim “dozvoljenim” slučajevima vodite računa o higijeni i merama zaštite, a posebno kod predaje mleka”, ističe Vladica Gavrilović, direktor Poljopripredne savetodavne i stručne službe Negotin.

Svi ostali meštani, sem starijih od 70 godina mogu da se kreću samo od 5 do 17  sati uz zabranu okupljanja više od petoro ljudi na istom mestu i bliže od dva metra jedno od drugoga.

Za sve informacije obratite se Poljoprivrednoj  savetodavnoj i stručnoj službi Negotin na telefone: 063/542-802, 019/545-953, 019/542-741 i 019/543-377, kao i na imejl: [email protected]