Na platou Doma kulture u Boru otvorena izlоžba fotografija „Zeleni horizonti“

U okviru meseca bezbedne proizvodnje i zaštite životne sredine Sektor ekologije u
Srbija Ziđin Koper organizovao je izložbu fotografija pod nazivom “Zeleni horizonti: Umetnost održivog rudarstva”.

Na ovaj način kompanija je javnosti predstavila najznačajnije ekološke projekte koji su u Boru i Majdanpeku realizovani u prethodnih pet i po godina.

Postavku na otvorenom, pored Narodne biblioteke, koju će Borani moći da pogledaju do 6. avgusta, čine 24 fotografije na kojima je prikazano 12 lokacija koje su sanirane, rekultivisane, ozelenjene i pošumljene. Sve lokacije su fotografisane i pre izvođenja radova, pa se može videti i kako su nekada izgledala odlagališta kopovske raskrivke, a kako brane flotacijskih jalovišta u Boru i Majdanpeku i ostale degradirane površine.

„Iako je posao u oblasti zaštite životne sredine dugotrajan i zahteva strpljenje, promene koje je u tom delu učinila Srbija Ziđin Koper vidljive su golim okom. Za pet i po godina
kompanija je rekultivisala oko 320 hektara devastiranih površina u Boru i Majdanpeku i posadila 700 hiljada sadnica“, rekao je zamenik direktora zadužen za zaštitu životne sredine Čong Đinhua na otvaranju izložbe.

Prvog letnjeg meseca u godini Srbija Ziđin Koper, sada već tradicionalno, organizuje generalno i uređenje svog „atara“, u nastojanju da životnu i radnu sredinu učini pre svega bezbednom za rad, a potom čistom i urednom.

Nadležne službe, zato, svakog juna organizuju brojne aktivnosti radi unapređenja upravljanja bezbednošću proizvodnje i ekološkim poretkom.