Na sednici Skupštine grada Bora još 13 predloga odluka i rešenja

Većnici grada Bora usvojili su trinaest predloga odluka i rešenja o kojima će se odlučivati na sednici Skupštine grada Bora koja je zakazana za 25. novembar.

Između ostalog, usvojen je predlog Odluke o pribavljanju akcija nejavnog akcionarskog društva Centroistok u svojinu grada, kako bi grad Bor do kraja godine otkupio akcije malih akcionara ovog trgovinskog preduzeća.

„Grad je u prethodnih godinu dana pokrenuo i realizovao postupak otkupa akcija Centroistoka. Urađena je sveobuhvatna procena imovine Centroistoka i trenutna tržišna vrednost jedne akcije je 853,41 dinar. Grad Bor je iz budžeta opredelio 15 miliona dinara za kupovinu akcija. Inicijalni broj akcija je 22 hiljade akcija, od čega je 79 odsto u vlasništvu grada”, kaže član Gradskog veća grada Bora Srećko Zdravković.

Na sednici Gradskog veća usvojen je i predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena nepokretnosti koje su osnovica za porez na imovinu, kao i cene poreza za poljoprivredno i šumsko zemljište. Cene će od naredne godine biti uvećane za 5 odsto čime će i dalje ostati najniže u odnosu na gradove i opštine u okruženju.

Cena kubnog metra sirove vode JP „Bogovina” biće povećana sa 3,98 na 5,65 dinara po metru kubnom bez pdv-a. Kao obrazloženje navodi se povećanje cena električne energije i to da cena nije menjana od 2010. godine. Ovo uvećanje neće uticati na cenu pijaće vode koju građani plaćaju.

Na veću je izglasan i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na srednjoročni i dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „3.oktobar” koji podrazumeva jačanje kadrovskih kapaciteta i investiranje u opremu radi povećanja fizičkog obima usluga koje preduzeće pruža.