Nadbiskup Hočevar naredne subote u Boru [NAJAVA]

4
293

Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodiće 25. avgusta svečanu svetu misu povodom borske crkvene slave Sv. Ljudevita.

Foto: Igor Mitrović (www.bor030.com)
Foto: Igor Mitrović (www.bor030.com)

Rimokatolička crkva “Sv. Ljudevit” u Boru obeležiće naredne subote župnu slavu u čast svog zaštitnika, francuskog kralja i svetitelja.

Tom prilikom, svetu misu od 10 časova predvodiće beogradski nadbiskup, monsinjor Stanislav Hočevar, uz koncelebraciju sveštenika iz cele nadbiskupije.

Župnik borske katoličke crkve Marjan Lindić pozvao je sve vernike, ali i rukovodstvo grada i RTB-a na svečanu liturgiju, naglašavajući važnost saradnje.

4 KOMENTARA

 1. šta ovi satanisti u Bor???
  ti satanisti se nikad nisu izvinuli za genocid nadf Srbima
  1.171 fratar učestvovao u klanju i ubijanju Srba, A PAPA BI BEZ POKAJANJA DA POSETI SRBIJU
  I raspad Jugoslavije kao i novi genocid na Srbima su krivi ovi satanisti Uloga osovine Vatikan-Vašington bila od prvorazrednog značaja u ratu koji je Zapad poveo protiv Jugoslavije, ali se ona ne može istrgnuti iz istorijskog konteksta, kako u odnosu na tradicionalnu neprijateljsku politiku Vatikana prema Srbiji, tako i u odnosu na unutrašnju političku scenu: moraju se procnjeivati svi učesnici datog procesa. Mora se voditi računa o jp jedom momentu. Vatikan u odnosu na Jugoslaviju, nije tražio samo promenu sistema, nego razaranje zemlje.
  Moglo bi se čak reći da je sistem bio poslednja stvar u političkoj igri, jer su upravo komunisti u Hrvatskoj i Sloveniji imali glavnu reč u razaranju zemlje .
  Politika Vatikana prema Jugoslaviji, oblikovana je još početkom XX veka.
  Za Vatikan Balkan je od davnina bio prioritetna misionarska zemlja. Prelat Eskriva stupio je u kontakt sredinom ’60-tih sa Grčkom pravoslavnom crkvom i ponudio im «zajedničku humanitarnu akciju». Pravoslavni monasi ubrzo su otkrili prozelitske ciljeve i pozadinsku delatnost «Opus Dei» i prekinuli su svaki kontakt sa Eskrivom.
  Nacionalni interesi Hrvata i Slovenaca identifikovani su kao religiozni. Papa se većoj grupi vernika, predvođenih nadbiskupom Franjom Kuharićem, prilikom njihove posete Vatikanu 30.04.1979., obratio sledećim rečima: «Raširenih ruku vas grlimo i očinskom ljubavlju primamo…»

 2. Borani treba da svatiei da Hočevar vatikanski nadbiskup i kao takav zastupa neprijatelji stav prama srbskom narodu. On nije hrvatski nadbisku jer Hrvatska nema svoju crkvu.

  U govoru povodom prijema diplomatskog kora, akreditovanog pri Sv. Stolici, 12.01.1991., papa je dotakao pitanje bezbednosti i energetike u svetu, ali i problem «redistribucije teritorija i izvora energije». Koristio je gotovo istovetnu terminologiju kao i Bela kuća.
  Štafetnu palicu prihvatili su potom hrvatski biskupi; 11.02.1991., u vreme dok su se vodili pregovori o mirnom rešenju jugoslovenske krize, između lidera federalnih jedinica, obratili su se podužim pismom svetu, punom neistina i obmana. Pismo je prvi potpisao nadbiskup zagrebački kardinal Kuharić, a zatim slede potpisi nadbiskupa slitskog Ante Jurića, sarajevskog Vinka Pulića i ostalih biskupa sa teritorije nekadašnje Jugoslavije.

  Pismo završava apelom za pomoć u izgradnji demokratije i željom da papa poseti Hrvatsku.
  Predsednici Hrvatske, Franjo Tuđman i Slovenije, Milan Kučan uspostavili su stalan kontakt sa crkvenom hijerarhijom u Rimu, a vatikanske štampa razvila je kampanju u pravcu otcepljenja Slovenije i Hrvatske, optužujući Srbiju «kao poslednji bastion komunizma».
  Papa Jovan Pavle II istupio je 21.04.1991. sa tezom o potrebi političkih promena u Jugoslaviji, podvlačeći da su «narodi Jugoslavije različiti po kulturi, veri, istoriji i jeziku», pa je logično da treba uspostaviti nove odnose na bazi «slobode, jednakosti i pravde».
  Istovremeno, održan je redovni godišnji skup Trilateralne komisije u Tokiju (20-22.04.1991.) na kome je, pored ostalog, vođena rasprava o podeli Evrope «na rimsku i vizantijsku». U izveštaju podnetom ovom skupu (T.F.R. No – 41) naglašeno je da je Vizantijska Evropa «odvojene od Zapadne dubokim kulturnim i istorijskim razlikama». To jasno govori o čvrstoj povezanosti i koordinaciji politike Vatikana i Trilateralne komisije.
  Proklamovanje secesije Slovenije i Hrvatske pozdravili su prvi biskupi ovih dveju federalnih jedinica, a podržala je i Rimska kurija. Papa je uputio pismo 28.06.1991. Stjepanu Mesiću, predsedniku Franji Tuđmanu i predsedniku Milanu Kučanu, a 29. 06. izjavio da pogrešno nasilno «prigušivati legitimna prava i aspiracije naroda». Stao je bezrezervno na pobunjenički stranu, zatvarajući oči pred stradanjem srpskog naroda u Hratskoj. I ne samo to; osudio je «mikro nacionalizam», podrazumevajući pod tim legitimne zahteve srpskog naroda u Hrvatskoj.
  Slovenački biskupi, podržavajući secesiju, optužili su 30.06. JNA, odnosno SFRJ «za vojnu agresiju».

 3. Ni u jednom aktu UN, KEBS ili EZ nije sukob u Jugoslaviji kvalifikovan kao «agresija», a još manje oružane akcije paravojnih snaga kao «pravedni rat». Ni administrativne granice između federalnih jedinica ni jedna zemlja u svetu nije prihvatila kao međunarodne. Te kategorije su autentičan proizvod Vatikana i odatle će ući u propagandnu mašineriju Zapada, a potom i u zvanične akte.
  U Zagrebu je otvoren prvi centar «Opus Dei», na čijem se čelu nalazio sveštenik Stanislav Crnica. «Opus Dei» je prodro na tlo Jugoslavije ranije, izvodio je svoje akcije, ali osnivanje centra bilo je od posebnog značaja za snabdevanje paravnojnih formacija i dovođenje plačćenika.
  Papa je sazvao Evrpsku biskupsku konferecniju u Vatikanu, koja je trajala od 28.11 – 14.12.1991. i na kojoj su uzeli učešća biskuoi sa Istoka i Zapada. U govoru je izložio jedan originalan plan, o potrebi stvaranja jednog «crkvenog NATO», a u cilju rekonstrukcije hrišćanskog identiteta u posthladnoratovskom periodu.
  Po tvrđenju biografa pape Jovana Pavla II, što potvrđuju i mnogi dokumenti, on je autor koncepta o «humanitarnoj intervanciji», koja je u biti obnovljena varijanta stare jezuitske postavke o «kažnjavanju u ime milosrđa».

  ZATO NE TREBA DOZVOLITI DA OVI SATANISTI ROVARE PO SRBIJI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

POŠALJITE ODGOVOR

Unesite komentar
Upišite ime