Nagrada za odlične učenike srednjih škola

    Kompanija "EUnet" – Internet provajder kroz akciju "EUnet za 5" nagrađuje sve odlične učenike srednjih škola u zemlji sa po 1000 din Internet pristupa.

    U akciju je uključeno svih 480 srednjih škola u Srbiji a procenjuje se da će ove godine biti oko 80000 srednjoškolaca sa odličnim uspehom. Odlični srednjoškolci nagradu mogu da aktiviraju odmah po dobijanju svedočanstva, od 28. juna do 21.jula 2007.god kada se ovaj konkurs završava.
 
     Ovom akcijom se želi nagraditi znanje i uspeh kao i sticanje praktičnih veština korišćenja Internet tehnologije, neophodne današnjem vremenu.