Narodna biblioteka u Boru u novom ruhu

https://www.bor030.net/arhiva2006/dobricaeric/dobricaeric1m.jpgNarodna biblioteka u Boru je premeštanjem svog bibliotečkog fonda omogućila svojim članovima da knjige koje im do sada nisu bile dostupne u buduće budu na raspolaganju.
 

Neki vredniji primerci premešteni su sa stručnog odeljenja na odeljenju za književnost i jezik, čime je čitaocima omogućen slobodniji pristup. Na čitaoničkom odeljenju, nekadašnjem stručnom, ostale su neke najvrednije knige koje će moći da se koriste samo u čitaonici, a članovima biblioteke će na raspolaganju biti i korišćenje Interneta, što će im olakšati potragu za određenim informacijama.

Nedavno je Narodna biblioteka u Boru dobila mogućnost pristupa Ebartovoj bazi podataka u kojoj se nalazi sva medijska dokumentacija objavljena u poslednjih 6 godina u raznim novinama. Baza Ebart medijske dokumetacije se može pretražiti po 12 kriterijuma odrednice Bor i pododrednica: kultura, društvo, mediji, sport, kriminal, ekonomija itd. Na ovaj način se korisnicima može omogućiti da nađu određeni tekst koji se pojavio u štampi u proteklih 6 godina i koristi ga za svoje lične potrebe.