Nastavljeno asfaltiranje puteva u borskim selima

Asfaltiranjem puta ka zaseoku „Stana bara“ u borskom selu Oštrelj nastavljeno je uređenje saobraćajne infrastrukture predviđene petogodišnjim investicionim planom.

U selu Oštrelj danas je asfaltirana još jedna deonica puta, ukupne dužine od oko 200 metara. Reč je o deonici koja zaseok na kojem živi dvadesetak porodica.

„Oštrelj je selo koje je većim delom asfaltirano u prethodnom periodu, tako da je petogodišnji plan kod njih pri kraju“, kaže Danijel Aleksić, član Gradskog veća.

On je istakao da su u samom Oštrelju ostale još neke manje deonice koje će takođe biti rekonstruisane.

„Oni konkretno imaju problem sa krivinom koja je nepregledna i uska i predstavlja opasnost, pa je tu potrebno da se uradi projekat i uz adekvatnu eksproprijaciju zemljišta i veći putni pojas, taj problem reši“, dodao je Aleksić.

U sklopu uređenja saobraćajne infrastrukture predviđene petogodišnjim investicionim planom, već sutra će ekipe „Štrabaga“, ogranak Preduzeće za puteve Zaječar započeti rekonstrukciju putne infrastrukture u selu Bučje.

Tokom ove građevinske sezone do sada su uređeni putevi u selima Zlot, Šarbanovac, Metovnica i Brestovac, a pored pomenutog Bučja u planu je da novi asfalt dobiju i Gornjane, Luka i Tanda.