Nastavno osoblje Tehničkog fakulteta u Boru obišlo pogone kompanije „Srbija Ziđin Majning”

Delegacija Tehničkog fakulteta u Boru sastavljena od profesora, doktora nauka, asistenata, saradnika u nastavi i laboranata, obišla je Sistem za provetravanje, Pasta zasip i Postrojenje za preradu mineralnih sirovina (Flotaciju) kompanije „Srbija Ziđin Majning” (Serbia Zijin Mining).

Cilj posete delegacije Tehničkog fakulteta, kompaniji je učvršćivanje saradnje na polju obrazovanja i zapošljavanja mladih stručnih kadrova, kroz stručno usavršavanje studenata Tehničkog fakulteta u kompaniji, studentsku stručnu praksu, razmenu znanja, kao i mogućnosti zapošljavanja i rada budućih diplomiranih inženjera rudarstva, metalurgije, tehnologije i menadžmenta borskog Tehničkog fakulteta u kompaniji „Srbija Ziđin Majning”.

Takođe, ovo je bila dobra prilika da se predstavnicima borske naučne ustanove, predstavi tehnologija koja se primenjuje u radu rudnika, dalji planovi razvoja zelenog rudnika „Čukaru Peki” i ulaganja u zaštitu životne sredine i saradnju sa lokalnom zajednicom.

Zamenik generalnog direktora kompanije „Srbija Ziđin Majning”, Jang Juenkun izrazio je zadovoljstvo što su, kako je rekao, uglednim naučnicima i stručnjacima iz oblasti rudarstva, bili u prilici da pokažu proizvodni proces i tehnologiju kojom raspolaže kompanija, kao i da razmene iskustva i unaprede znanja u rudarskoj industriji.

„Kompanija „Srbija Ziđin Majning” je otvorena za svaku obrazovnu ustanovu, posebno za stručno usavršavanje učenika, studenata i budućih diplomiranih inženjera rudarstva, metalurgije, tehnologije i menadžmenta, ne samo u vidu prakse, već i njihovog zapošljavanja. Kako rudnik ne može da egzistira bez obrazovnih institucija koje će mu obezbediti adekvatan kadar, tako ni Fakultet ne može postojati bez rudnika. Obe institucije treba da neguju saradnju u cilju očuvanja tradicije rudarstva u Boru”, ističe Juenkun.

On je dodao da je kompanija istinski posvećena razvoju zelenog rudnika čiji rad treba da obezbedi dugoročno uspešno poslovanje i zdravu radnu sredinu za sve, da očuva biodiverzitet netaknutim i eko sistem čistim.

„Takođe, naša saradnja sa lokalnom zajednicom, treba da donese realizaciju programa i projekata koji će ostati za dobrobit svih budućih generacija”, dodaje Juenkun.

Ispred Tehničkog fakulteta u Boru, prodekan za materijalno-finansijsko poslovanje Tehničkog fakulteta u Boru, prof. dr Jovica Sokolović, zahvalio se gospodinu Jangu i kompaniji „Srbija Ziđin Majning” zato što su im ukazali poverenje i omogućili da obiđu pogone, počev od Ventilatorske stanice do Flotacije.

„Zaista smo se uverili da su ovde implementirane nove tehnologije, da ovaj rudnik zaista važi za zeleni rudnik i da je pravi primer održivog rudarstva u Srbiji. Potrudili smo se da našom poslednjom akreditacijom maksimalno inoviramo studijske programe i uvek se trudimo da kroz teorijsku nastavu maksimalno pratimo dešavanja na naučnom nivou i da našim studentima približimo tehnologije koje smo ovom prilikom prvi put videli. Videli smo pogon za pasta tehnologije koji je jedino takvo postrojenje u Srbiji, kao i drugačije tehnološke šeme. Bila je velika prilika za sve nas da vidimo nove uređaje i opremu koji postoje u ovom pogonu”, naglašava prof. dr Sokolović.

On je dodao da se rudnik „Čukaru Peki” svojom tehnolofijom pridržava svih zahteva kada je u pitanju zaštita životne sredine, te da su tehnologije koje koriste bezotpadne i da kompanija vodi računa i o flotacijskoj jalovini koja se kroz pasta tehnologiju vraća nazad u proces i koristi za zasipavanje podzemnih prostorija.